Skip links

Dofinansowanie na inwestycje w województwie dolnośląskim

Z artykułu dowiesz się:

  • Do kogo skierowany jest konkurs?
  • Jakie są kwoty i poziomy dofinansowania?
  • Za co można otrzymać punkty?

Wiele przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 szuka sposobów na poprawę swojej sytuacji finansowej, możliwości kontynuowania działalności, czy przetrwania na rynku. Fundusze Unijne wychodzą naprzeciw poszkodowanym, a Instytucje Pośredniczące ogłaszają w poszczególnych województwach konkursy, mające pomóc przedsiębiorcom wyjść z koronakryzysu. Obecnie czas na województwo dolnośląskie. Już 31 maja Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi bowiem nabór wniosków na nowy konkurs inwestycyjny.

1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

W konkursie będą mogli wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować inwestycję w jego granicach. Nabór skierowany jest do tych firm, które odnotowały nagłe pogorszenie swojej sytuacji rynkowej wskutek epidemii COVID-19. Co to oznacza? To, że kwalifikowane do konkursu będą tylko przedsiębiorstwa, które odnotowały co najmniej 30% średnioroczny spadek obrotów w 2020 r. w stosunku do obrotów w roku 2019 r.

Kwoty i poziomy dofinansowania w ramach schematu 1.5.D

W ramach konkursu będzie można dofinansować jedynie zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z naboru warto skorzystać z uwagi na to, że jest to ostatni konkurs inwestycyjny w tej perspektywie finansowej w województwie dolnośląskim. Ponadto maksymalny poziom dofinansowania to aż 80% wydatków kwalifikowalnych projektu. Jeśli zaś chodzi o ograniczenia kwotowe, do konkursu dopuszczone zostaną projekty o minimalnej wartości 30 tys. PLN. Maksymalnie projekt może opiewać na 400 tys. PLN wydatków kwalifikowalnych.

Kryteria punkowe w ramach naboru skupiają się m.in. wokół następujących zagadnień:

  • wartości spadku obrotów – im większy spadek tym większa liczba punktów. W ramach tego kryterium zdobyć można maksymalnie 8 punktów. Do konkursu dopuszczone będą jedynie projekty zapewniające minimalnie 30% spadek obrotów.
  • przebranżowienia przedsiębiorstwa, które rozumiane jest jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu klasyfikacji kodów PKD niż dotychczas prowadzona działalność. Spełnienie tego kryterium zapewnia aż 4 punkty.
  • prowadzenia działalności w branży związanej z turystyką.
  • wielkości wydatków kwalifikowanych projektu, bowiem im mniejszy projekt, tym większa ilość punktów.
  • lokalizacji siedziby firmy – jeśli siedziba przedsiębiorstwa na dzień składania wniosku znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, możemy liczyć na 8 punktów.
  • efektu ekologicznego projektu – jeśli projekt zakłada wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, zastosowanie rozwiązań energetycznych w przedsiębiorstwie, wykorzystanie OZE czy wód opadowych, można uzyskać dodatkowe punkty.

Maksymalnie w konkursie można zdobyć 31 punktów, ale aby znaleźć się na liście rankingowej przedsiębiorstwo powinno uzyskać minimum 13 pkt.

Termin rozpoczęcia składania wniosków jest zaplanowany na 30 czerwca 2021 r., zbliża się więc wielkimi krokami. Jeśli potrzebujecie wsparcia w sporządzeniu dokumentacji konkursowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Zespół Elpartners 

573 454 379 
info@elpartners.pl