Skip links

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych – konkurs „Przemysł 4.0”

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest konkurs „Przemysł 4.0”?
 • Na jakie działania możesz otrzymać dofinansowanie?
 • W jaki sposób ubiegać się o grant?

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne coraz intensywniej doświadczają wpływu technologii cyfrowej na wszelkie obszary związane z działalnością produkcyjną. W związku z tym warunkuje to zwiększony popyt na innowacje w zakresie nowych technologii i materiałów, strategii zarządzania, modeli biznesowych czy innowacyjnych procesów produkcji.

Odpowiedź na te wymagania stanowi czwarta rewolucja przemysłowa nazywana „Przemysłem 4.0”. Jest to koncepcja, która opisuje ten złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Obejmuje ona właśnie integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

W celu wsparcia polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie intensywnej digitalizacji i automatyzacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs.

Na czym polega konkurs „Przemysł 4.0”?

Konkurs ma na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, czyli wprowadzania w działalność przedsiębiorstw rozwiązań z zakresu cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Celem wprowadzania tych zmian, jest więc zwiększanie wydajności wytwarzania oraz stwarzanie możliwości elastycznych zmian asortymentu.

W konkursie mogą wziąć udział małe i średnie firmy, które prowadzą działalność produkcyjną na terytorium RP.

Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest opracowanie „mapy drogowej”, czyli całościowego planu transformacji firmy. „Mapa drogowa” powinna więc zawierać:

 • Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
 • Identyfikację potencjalnych obszarów transformacji
 • Ocenę dojrzałości cyfrowej
 • Charakterystykę inwestycji
 • Plan wdrożenia
 • Planowane źródła finansowania

Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i finalnie nie może wykraczać poza 30 września 2023 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy wynosi 800 000 PLN, a wkład własny musi wynosić minimum 15%. Z kolei pula środków w konkursie to 20 mln PLN. 

Grant stanowi pomoc de minimis, który jest udzielany na następujące wydatki:

 • usługę opracowania mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

W ramach projektu, przedsiębiorstwa mogą więc dofinansować zakupy związane z następującymi technologiami:

Jak wziąć udział w konkursie?

Wnioski będzie można składać w postaci elektronicznej przez Generator Wniosków. Termin naboru rozpocznie się 28 kwietnia 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w konkursie – zapraszamy do kontaktu! Wspólnie przygotujemy Wasz projekt i zawalczymy o pozyskanie dofinansowania. 

573 454 379 
info@elpartners.pl