Skip links

Case study SENTE – branża IT

Przez cały XXI wiek obserwować można było gwałtowny rozwój cywilizacji. Z roku na rok pojawiały się coraz lepsze, nowsze i szybsze modele komputerów, co finalnie doprowadziło do tego, że dzisiaj dostęp do cyfrowo zapisanych danych jest raczej powszechny. Obecnie jedną z najbardziej rozwijających się branży jest IT (Information technology), czyli dyscyplina informatyczna i branża na rynku pracy, która zajmuje się stosowaniem technologii obliczeniowych (oprogramowanie i sprzęt komputerowy) w biznesie, instytucjach państwowych, opiece zdrowotnej, szkołach oraz w innych organizacjach. IT to więc dość szeroka branża, która w najbardziej ogólnym znaczeniu zajmuje się automatyzacją procesów oraz wykorzystaniem nowych technologii. Obejmuje zarówno programowanie, jak i inżynierie komputerową, systemy informacyjne i cyberbezpieczeństwo.  

W branży IT działa nasz kolejny klient – firma Sente S.A. Założona ona została w 2000 roku przez czterech przyjaciół, pasjonatów technologii informatycznych. Wspólnie utworzyli oni platformę Teneum, pozwalającą na obsługę wszystkich procesów biznesowych i zapewniającą środowisko do tworzenia dedykowanych rozwiązań umożliwiających budowanie przewagi na szybko zmieniającym się rynku. W chwili obecnej Sente współpracuje z ponad 200 osobami i ma na swoim koncie ponad 100 projektów wdrożeniowych dla firm z całej Polski. W związku z tym, że firma nieustannie się rozwija i ma liczne pomysły związane w prowadzeniem kolejnych projektów, postanowiła wziąć udział w projekcie badawczo-rozwojowym o nazwie „Szybka ścieżka”. Wtedy też przecięły się nasze drogi, ponieważ jeden z naszych zadowolonych klientów polecił nas Sente. Firma zwróciła się do naszych ekspertów szukając pomocy doradczej przy opracowaniu części wniosku o dofinansowanie. Po otrzymaniu dotacji wspomagaliśmy Sente w zarządzaniu i rozliczaniu projektu, który finalnie już się zakończył.  

„Doradztwo w zakresie sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Szybka ścieżka, bardzo pomogło nam w pozyskaniu dotacji. Pozwoliło pozyskać środki, które przeznaczyliśmy na badania przemysłowe i rozwój oprogramowania ERP. Rozliczenie tak dużego projektu stanowiło również nie lada wyzwanie. Dzięki pomocy ekspertów z Elpartners udało nam się jednak przejść przez ten proces bezproblemowo i sprawnie. Wszystkie kontrole przebiegły pozytywnie, a projekt został z sukcesem rozliczony i zakończony.” ~ Sente S.A.  

Podczas rozliczania projektu „Szybka ścieżka”, który był projektem krajowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pojawił się kolejny projekt polegający na dofinansowaniu prac B+R. W związku z tym, że firma Sente miała kolejne pomysły na rozwój produktów, które wpisywały się w definicję projektu B+R, rozpoczęliśmy kolejną współpracę. Podobnie jak przy pierwszym projekcie, opracowywaliśmy we współpracy z naszym klientem częściowe opisy do wniosku o dofinansowanie. Także ten projekt pozyskał dofinansowanie, co bardzo nas cieszy i oznacza, że firma Sente posiada znaczny potencjał do realizowania projektów B+R. Obecnie nasz klient znajduje się na etapie rozliczania przedmiotowego projektu. Oczywiście eksperci z Elpartners go w tym procesie wspomagają.  

W ramach obu projektów badawczych realizowanych przez Sente wykorzystywany był machine learning oraz sztuczna inteligencja w celu zbadania możliwości automatycznego analizowania zachowań użytkownika w oprogramowaniu biznesowym, a finalnie dostosowywania tego oprogramowania do wymagań i zachowań użytkownika w różnych obszarach. Pierwszy projekt zamknął się w kwocie 4,5 miliona złotych, z dofinansowaniem na poziomie prawie 3 milionów złotych. Zawarta w projekcie hipoteza została zweryfikowana pomyślnie, co otworzyło drogę do kolejnych projektów i prac B+R nad samouczącym się oprogramowaniem, a więc i sporządzeniem drugiego projektu badawczego w ramach działania 1.2 RPO WD 2014-2020. Wartość tego projektu wynosiła z kolei ponad 5,6 miliona złotych, a pozyskanego dofinansowania ponad 3,2 miliona.  

Spółka Sente jeszcze przez ponad 9 miesięcy realizowała będzie swój drugi projekt badawczy. Przez cały ten czas będziemy starali się wspierać naszego klienta w rozliczaniu przedmiotowego projektu. W związku z tym, że Sente posiada tak duży potencjał do realizacji projektów R&D, a w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027, na projekty B+R kładziony będzie duży nacisk, Sente będzie mogło jeszcze skorzystać z możliwości dotacyjnych. Mamy nadzieje, że spółka kolejny raz wybierze Elparters jako swojego partnera w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów z funduszy unijnych.  

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma SENTE? 

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.