Skip links

Case study POLBLOK – branża budowlana

W dzisiejszej odsłonie naszego cyklu blogowego „Case study” przedstawiamy młodą, ale bardzo prężne rozwijającą się firmę – POLBLOK. Działalność ta prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przez architekt Kalinę Bludów. Przedsiębiorstwo produkuje następujące prefabrykaty z betonu: bloki betonowe, płyty drogowe i elementy betonowe na indywidualne zamówienie. Jak trafił do nas Polblok? Tego klienta pozyskaliśmy poprzez polecenie i marketing szeptany.

Pierwszym projektem jaki sporządziliśmy w czasie naszej współpracy, był projekt inwestycyjny nie dla samej firmy Polblok, ale dla podmiotu z nią powiązanego. Realizowany on był w ramach konkursu 1.5.D Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i miał na celu wsparcie dolnośląskich firm dotkniętych przez pandemię Covid-19. Polegał on na zakupieniu środka trwałego w postaci koparki teleskopowej i zapewnieniu dzięki temu rozszerzenia działalności firmy o usługi jej wynajmu oraz załadunku.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano nabycie instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności oraz będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Docelowo miało to pozwolić na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej ochronę przed skutkami pandemii COVID-19. Wydatki kwalifikowane projektu opiewały na prawie 400 tys. PLN, z czego poziom dofinansowania to niemal 320 tys.

Kolejny z projektów pisaliśmy już stricte dla firmy Polblok. Składany był on w ramach Działania „Bony na cyfryzację”, cieszącego się ogromną popularnością wśród beneficjentów. Mimo dużej konkurencji i tym razem się nam udało i projekt pozyskał dofinansowanie. Tematyka projektu polegała na wdrożeniu przez Polblok Kalina Bludów trzech innowacji procesowych w postaci: procesu zamówień i sprzedaży, procesu magazynowania i procesu produkcji. W ramach projektu zaplanowano zakupienie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Dzięki tym działaniom Polblok ma uodpornić się na wypadek kolejnych kryzysów związanych z pandemią COVID-19, bowiem docelowo projekt zapewni pracownikom firmy sprawną i bezpieczną pracę zdalną, zautomatyzuje proces zarządzania magazynem oraz zoptymalizuje proces produkcji. Na te działania pozyskaliśmy dla firmy Polblok prawie 250 tys. dofinansowania.

W ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji, zwanego potocznie „Bony na cyfryzację”, należało zrealizować przynajmniej jeden z dwóch komponentów obligatoryjnych:

I do nich można było dobrać komponenty fakultatywne w następującej postaci:

Pozostawaliśmy cały czas w kontakcie z firmą Polblok. Nasz klient miał kolejne pomysły na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Jednym z nich było zastosowanie w posiadanych w ofercie blokach betonowych specjalnej mieszanki na bazie kruszywa lekkiego z recyklingu tworzyw sztucznych. Polblok posiadał pomysł, ale nie miał możliwości wykonania badań nad stworzeniem tego typu mieszanki. W tym momencie pojawiliśmy się my z propozycją złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach „Bonów na innowacje”, które idealnie rozwiązywały problem naszego klienta. W konkursie tym firmy mogą pozyskać dofinansowanie na zakup usługi badawczo-rozwojowej realizowanej przez krajowe jednostki naukowo-badawcze. Sporządziliśmy więc finalnie wniosek o dofinansowanie na zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania mieszanki wykonanej na kruszywie lekkim z recyklingu tworzyw sztucznych do zastosowań w blokach betonowych oraz płytach drogowych. I po raz kolejny możemy wspólnie cieszyć się z sukcesu! Wysokość pozyskanego dofinansowania w tym konkursie to aż 162 tys. złotych.

„Bardzo cenię sobie współpracę z Elpartners. Firma na samym początku poznała nasze oczekiwania, kierunki rozwoju, mocne strony naszego przedsiębiorstwa, dzięki temu zaproponowała nam pozyskanie dofinansowania dostosowanego do naszych potrzeb” – Kalina Bludów, właścicielka Polblok.

Polblok zamierza nadal się rozwijać i pozyskiwać kolejne dofinansowania, w tym w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. A jakich dotacji możemy się w jej ramach spodziewać? Zarówno takich z jakich korzystała już firma Polblok, jak również tych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej firm, obejmujących przemysł 4.0 czy przeprowadzenie prac B+R. Razem z przedsiębiorstwem Polblok czekamy więc na ogłoszenie pierwszych konkursów!

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma POLBLOK?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.