Skip links

Case study LASERTEX – narzędzia pomiarowe

Dziś przedstawimy współpracę z klientem, z którym współpracujemy od paru lat, głównie przy projektach badawczych, naukowych. Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Lasertex Sp. z o.o., bo o nim mowa, jest jednostką innowacyjną z kategorii high technology. Oznacza to, że wdraża wyroby charakteryzujące się wysoką intensywnością B+R.

Lasertex prowadzi działalność od 1989 roku. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac związanych z wdrażaniem wyników prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomaganie badań naukowych prowadzonych na uczelniach. W tym zakresie firma posiada w swojej ofercie rozwiązania techniczne w postaci: interferometrów laserowych, enkoderów, systemów pomiarowych, laserowych wzorów częstotliwości czy liczników optycznych. Firma realizuje programy badawcze o wyraźnym ukierunkowaniu aplikacyjnym, których wyniki mają duże znaczenie dla gospodarki narodowej i zawsze kończą się wdrożeniem. W związku z tym, że nieustannie się rozwija, pozyskuje zewnętrzne środki na realizację projektów.

Firma Elpartners towarzyszy przedsiębiorstwu Lasertex na tej drodze. Nasz pierwszy realizowany projekt, dotyczył opracowania wniosku o dofinansowanie oraz współtworzenia agendy badawczej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach POIR 2014-2021. W ramach wspomnianego konkursu Lasertex tworzy Centrum B+R, które prowadziło będzie badania dokładności wolumetrycznej maszyn CNC i CMM. Prowadzone prace w centrum badawczo-rozwojowym pozwolą na rozwój rozwiązań systemów pomiarowych oraz metodologii pomiarowej. Efektem realizacji agendy badawczo-rozwojowej będzie opracowanie systemu interferometrycznego do pomiarów dokładności wolumetrycznej maszyn z jednego ustawienia interferometru. Projekt ten jest już na ukończeniu. Całość jego realizacji wyniosła ponad 4 miliony złotych, z dofinansowaniem lekko ponad 1,5 miliona złotych.

„Opracowaliśmy dla firmy Lasertex zarówno sam wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1, jak i niezbędną agendę badawczą i pozostałe załączniki do wniosku o dofinansowanie. Było to możliwe dzięki wspólnym spotkaniom, opracowaniu strategii i omawianiu planów rozwojowych firmy. Dzięki temu również byliśmy w stanie zaproponować firmie kolejne możliwości uzyskania dotacji. – Piotr Wanicki, Ekspert z Elpartners Sp. z o.o.

Przedstawiony powyżej projekt polegał na inwestycji w infrastrukturę B+R i był realizowany w ramach konkursu ogólnokrajowego. W międzyczasie, podczas jego realizacji, pojawił się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, konkurs polegający na dofinansowaniu prac R&D. W związku z tym, że Lasertex ma bardzo duży potencjał do realizacji tego typu projektów, zaproponowaliśmy naszemu klientowi udział w tym konkursie. I tym razem udało się pozyskać dofinansowanie. Dzięki naszej wspólnej pracy, obecnie rozliczamy kolejny projekt dofinansowany z funduszy unijnych. Drugi z projektów firmy Lasertex dotyczy prowadzenia prac B+R w celu opracowania prototypu interferometru laserowego z fotoniczną głowicą pomiarową. Podzielony został na trzy etapy, w ramach których dwa pierwsze obejmują badania przemysłowe, a trzeci opracowanie prototypu interferometru. Łączne koszty projektu to niemal 2 miliony złotych, a dofinansowanie plasuje się na poziomie 1,2 miliona.

Drugi z projektów firmy Lasertex zakończy się w czerwcu 2023 roku, a więc za 9 miesięcy. Firma jednak nie spoczywa na laurach. Prezes Lasertex, jest doktorem inżynierem nauk technicznych i wieloletnim wykładowcą Politechniki Wrocławskiej. Był ponadto kierownikiem 17 grantów badawczych, celowych i rozwojowych zrealizowanych w firmie. Posiada wiele pomysłów udoskonalających rozwiązana produkowane przez Lasertex. W nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027, na projekty B+R kładziony będzie duży nacisk, mamy więc w planach wspólne pozyskiwanie kolejnych dotacji na rozwój działalności przedsiębiorstwa Lasertex. 

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma LASERTEX? 

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.