Skip links

Case study GRAFOR – branża narzędziowa

W ostatnim wpisie blogowym wspominaliśmy, że naszych klientów udaje nam się pozyskać różnymi kanałami, czasami również niestandardowymi. Dzisiaj opowiemy o naszym kolejnym partnerze – firmie Grafor, której właściciela poznaliśmy podczas targów Plastpol. Udało nam się zbudować wzajemne zaufanie na tyle, że właściciel firmy, Pan Jacek Tomkiewicz, po kolejnych spotkaniach, postanowił powierzyć nam sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Czym zajmuje się nasz klient i czego dotyczył pierwszy projekt napisany przez naszą firmę?

Grafor to firma, która w branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, funkcjonuje już od 1976 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja i serwis form wtryskowych, usługi obróbki metali oraz usługi formowania wtryskowego. Firma zapewnia swoim klientom kompleksową realizację zamówień w postaci: projekt – forma – produkt. Jej głównymi odbiorcami są producenci wyrobów z tworzyw sztucznych działający w różnych branżach (np. samochodowej, budowlanej, wyposażenia wnętrz, elektrotechnicznej czy opakowaniowej).

Pierwszy projekt jaki sporządziliśmy dla firmy Grafor, miał na celu podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w celu podniesienia konkurencyjności firmy. Aby zrealizować to założenie niezbędne było przeprowadzenie w ramach projektu następujących działań:

Dzięki zmodernizowaniu procesu technologicznego, opierającego się na wymianie 2 posiadanych maszyn na nowoczesną wtryskarkę, udało się także wprowadzić do oferty firmy innowacyjny produkt w postaci układu filtrującego.

Przeprowadzenie projektu znacząco poprawiło wydajność i efektywność procesu technologicznego oraz jakość produkowanych wyrobów. Wspomagaliśmy naszego klienta na całym etapie rozliczania projektu oraz pomogliśmy mu przejść pozytywnie kontrolę projektu. Dzięki wspólnej pracy udało się więc zrealizować projekt na ponad 1 milion złotych i uzyskać w jego ramach dofinansowanie na kwotę prawie 740 tys. złotych.

Pozostawaliśmy w kontakcie z firmą Grafor także po zrealizowaniu projektu. Wiedzieliśmy w jaką stronę przedsiębiorstwo chce się rozwijać. Kiedy pojawił się konkurs dopasowany pod kolejne potrzeby firmy, przedstawiliśmy go klientowi. Strategia rozwoju Grafor w pełni wpisywała się bowiem w konkurs „Bony na cyfryzację” (6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji), który został ogłoszony w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2021 roku. Wiedzieliśmy, że konkurencja w ramach tego konkursu będzie duża, chcieliśmy więc mieć pewność, że projekt będzie przygotowany w taki sposób, aby zmaksymalizować jego szansę na dofinansowanie. Musieliśmy również przygotować naszego klienta na to, że będzie to zupełnie inny typ konkursu, rozliczany w inny sposób niż poprzedni konkurs wojewódzki, bo nie ma podstawie faktycznie poniesionych wydatków, tylko na podstawie kwot ryczałtowych. Ostatecznie udało się i dzisiaj firma Grafor jest na etapie realizacji przedmiotowego projektu! W jego ramach nasz klient wdroży do swojej firmy 2 innowacje procesowe: zautomatyzuje procedurę wdrażania projektów do realizacji, a także proces produkcji formy wtryskowej. Działania te będą możliwe poprzez zakup oprogramowania do tworzenia symulacji form wtryskowych oraz oprogramowania do automatyzacji produkcji formy wtryskowej. Dodatkowo planowane jest zakupienie stacji roboczej o doskonałej mocy obliczeniowej oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania dla pracowników przedsiębiorstwa. Projekt zamknie się w kwocie 300 tys. złotych, z czego dofinansowanie to kwota 255 tys. złotych.

„Moją współpracę z firmą Elpartners oceniam bardzo pozytywnie. Podeszli profesjonalnie do powierzonych zadań, wspomagali moją działalność na każdym etapie: sporządzania dokumentacji projektowej, załączników do umowy o dofinansowanie i w całym procesie rozliczania projektów” – Jacek Tomkiewicz, właściciel firmy Grafor.

Kierunek w jakim zmierza firma Grafor, wykorzystując środki unijne w celu zmaksymalizowania szans na rozwój, wydaje się być właściwym. Jak podkreśla właściciel narzędziowni Grafor – Pan Jacek Tomkiewicz, ma zamiar dalej korzystać z kolejnych dofinansowań, w tym w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. A jakich dotacji możemy się w jej ramach spodziewać? Na pewno takich z jakich korzystała już firma Grafor, a więc związanych ze wzrostem efektywności energetycznej firm, odnawialnymi źródłami energii, wdrażaniem innowacji czy cyfryzacją przedsiębiorstw. Pojawią się jednak również konkursy, z których do tej pory nasz klient nie korzystał, a które stanowią szansę na jego dalszy rozwój, obejmujące przemysł 4.0 czy przeprowadzenie prac B+R. Nie możemy się więc już doczekać pierwszych konkursów, które przewidziane są na przełomie tego i kolejnego roku!

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma GRAFOR?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.