Skip links

Case study BIOCAM – branża medyczna

W oczekiwaniu na konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej UE, które powinny ruszyć pod koniec 2022 roku, postanowiliśmy przybliżyć projekty realizowane przez naszych dotychczasowych klientów. Zgodnie z tym założeniem, zapraszamy do naszego nowego cyklu „Case study”, w którym przedstawiamy projekty realizowane przez naszych partnerów, działających w ramach różnych branży oraz pokazujemy na ich przykładzie, w jaki sposób można łączyć różnego typu dotacje unijne, w celu zmaksymalizowania rozwoju firmy i wykorzystania możliwych środków. Może być to ciekawe dla wszystkich, choćby z uwagi na uruchomienie w nowej perspektywie UE 2021-2027 tak zwanych projektów modułowych. Dzięki „projektom modułowym” przedsiębiorcy zyskają bowiem możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi).  

Czemu ma to służyć? Zniesienie konieczności kilkukrotnego aplikowania do różnych instytucji i w różnych naborach, a także wyznaczenie jednego podmiotu do kontaktu sprawia, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny.  

W ramach pierwszego artykułu z cyklu przedstawiamy firmę BIOCAM i jej innowacyjną kapsułkę, która powstaje w drodze prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektu „Szybka ścieżka – Koronawirusy”. Przedsięwzięcie BIOCAM polega w pełni na przeprowadzeniu prac badawczych, rozwojowych oraz przedwdrożeniowych, których celem jest stworzenie zdalnego i bezkontaktowego systemu do diagnostyki układu pokarmowego za pomocą endoskopii kapsułkowej. Prace w ramach projektu dotyczą zarówno kapsułki (hardware), algorytmów do analizy obrazów (software), jak i platformy telemedycznej. Sama wartość projektu to ponad 7 milionów złotych.  

Rola naszej firmy we współpracy z BIOCAM, rozpoczęła się od spotkań, na których omawialiśmy całą koncepcję projektu i jego główne założenia. Konsultacje podczas spotkań doprowadziły do tego, że zarysował się nam pełen obraz wniosku o dofinansowanie, który został sporządzony przez naszą firmę. W chwili obecnej wspomagamy naszego partnera w zarządzaniu przedmiotowym projektem, a więc doradzamy w kwestii dokumentacji rozliczeniowej, składamy wnioski o płatność, wnioski o zmiany, kontaktujemy się z Instytucją Pośredniczącą.  

„Nasz projekt stanowi innowację na skalę światową i zmieni obraz medycyny. Prace w ramach naszego projektu mają na celu stworzenie kapsułki o jak najmniejszym rozmiarze, a wraz z nią aplikacji, która za pomocą sztucznej inteligencji i machine learningu będzie śledziła i wyłapywała zmiany chorobowe u pacjenta. Dzięki temu lekarz czy diagnosta nie będzie musiał śledzić kilkugodzinnego obrazu z badania, a jedynie wycinek filmu. Dodatkowo znacząco zmniejszy się koszt samego badania” – Maciej Wysoki BIOCAM Sp. z. o.o.   

W ramach projektu finansowane są m.in. następujące wydatki: 

Przed zespołem BIOCAM jeszcze wiele miesięcy wytężonej pracy merytorycznej, a przed zespołem Elpartners miesiące wspierania naszego partnera w zarządzaniu projektem. Jesteśmy niezmiernie dumni, że w naszej pracy możemy stać się częścią tego typu rewolucyjnych projektów. Liczymy również, że w ramach kolejnej perspektywy finansowej, BIOCAM idąc wytyczoną ścieżką, będzie mógł skorzystać z kolejnych dofinansowań, związanych z wdrażaniem swojego innowacyjnego produktu na rynek, czy też jego internacjonalizacją. Realizując całą tą ścieżkę dalszego rozwoju produktu, firma będzie więc mogła skorzystać w nowej perspektywie właśnie ze wsparcia modułowego, składając jeden wniosek o dofinansowanie zawierający kilka różnych typów projektów.  

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma BIOCAM? 

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.