Bez kategorii

Badania na rynek

Przed przedsiębiorcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe stoi wiele problemów – między innymi, w jaki sposób wdrożyć w życie procesy powstałe na bazie tych właśnie badań. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i z pewnością nie wszystkie przedsiębiorstwa stać na taką inwestycję. Z pomocą przychodzi konkurs Badania Na Rynek, dzięki któremu można zdobyć potrzebne środki i wdrożyć w życie procesy będące rezultatem przeprowadzonych badań.

Celem konkursu Badania na rynek jest pomoc we wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych. Produkty i procesy, o których mowa muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest fakt, iż innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter krajowy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, które :

– zamknęły jeden rok obrotowy (min. 12 miesięcy),
– w minimum jednym roku obrotowym w ostatnich 3 latach poprzedzających rok, w którym złożono wniosek – osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie min. 600 tys. zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz min. 1 mln zł jeśli mówimy o przedsiębiorstwie średnim.
– prowadziły prace badawczo rozwojowe obecnie bądź w przeszłości, samodzielnie bądź poprzez zakupienie wyników badań innych, które są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.


Dofinansowanie można uzyskać na poniższe działania:

  1. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

  2. zakup nieruchomości

  3. roboty budowlane

  4. budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

  5. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

  6. eksperymentalne prace rozwojowe

  7. usługi doradcze

Całkowity koszt projektu, na który można uzyskać dofinansowanie musi zamknąć się w kwocie od 1 mln do 50 mln euro.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 450 tys. zł na prace rozwojowe i 500 tys. zł na usługi doradcze. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności i regionu w jakim projekt jest realizowany. Maksymalnie uzyskać można do 70% dofinansowania do projektu (minimalny wkład własny to 30% wartości projektu). Poniższa mapa obrazuje % dofinansowania projektu w zależności od regionu. Ponadto mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dodatkowe 20% premii , średnie natomiast otrzymają dodatkowo 10% do dofinansowania.


Termin składania wniosków rozpoczął się 25 marca. Ostatni dzień aplikacji przypada na 8 maja br. Wniosek o dofinansowanie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie przygotowanego do tego portalu.


Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na termin do maksymalnie 4 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków – czyli do 8 września 2019 roku.


W celu otrzymania większej ilości informacji na temat konkursu oraz pomocy w poprawnym wypełnieniu dokumentacji – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie rozwieją wszelkie napotkane przez Państwa wątpliwości.

Autor


Martyna Malinowska