Skip links

60 mln PLN w konkursie Poland Prize  

Poland Prize to konkurs inny niż te o których zawsze dla Was piszemy. Jest on bowiem skierowany nie do przedsiębiorców, a do akceleratorów na terenie naszego kraju. Polskie środowisko startupowe z roku na rok powiększa się. Inwestycje VC biją rekordy i przyciągają do kraju prosperujące startupy. Konkurs Poland Prize ma działać w podobny sposób – jego celem jest bowiem akceleracja zagranicznych startupów w polskiej rzeczywistości. Co to oznacza? 

Celem konkursu jest wybór akceleratorów (lub inkubatorów), które będą realizować programy akceleracyjne Poland Prize. Poszukiwane są organizacje, które posiadają doświadczenie we wspieraniu rozwoju startupów i odpowiedni do współpracy z zagranicznymi startupami zespół. 

 

Schemat działania konkursu Poland Prize 

Schemat działania w tym naborze wygląda następująco: 

 1. Akcelerator opracowuje koncepcję programu akceleracji Poland Prize. 
 2. Następnie akcelerator zgłasza projekt w konkursie. 
 3. Jeśli uda mu się pozyskać dofinansowanie, akcelerator jest zobowiązany do realizacji 2 rund akceleracji, każda podzielona na 2 etapy. 
 4. Pierwszy etap obejmuje rekrutację startupów, budowanie ich zespołów, rozwój produktów, pozyskanie Partnerów biznesowych. 
 5. Drugi etap obejmuje akcelerację umożliwiającą pilotażowe wdrożenie oraz postakcelerację, czyli działania zmierzające do maksymalizacji rezultatów projektu. 

poland prize - schemat działania

Projekty zgłaszane przez akceleratory muszą dotyczyć: 

 • wyszukiwania i sprowadzania do Polski startupów z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi oraz zapewnienia im wsparcia w osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności na terenie Polski; 
 • realizacji programów akceleracyjnych dla startupów w celu wdrożeniu lub pozyskania kapitału, przy udziale odbiorców lub inwestorów; 
 • udzielenia pomocy publicznej (grantów w formie pieniężnej) startupom, w celu wsparcia ich działań.  

 

Dodatkowo, zgłaszane programy akceleracji powinny dotyczyć co najmniej jednej (lecz nie więcej niż trzech) ze ścieżek branżowych, wśród których wymienia się: 

 • fintech, 
 • biotechnologię farmaceutyczną, 
 • biogospodarkę, 
 • cyberbezpieczeństwo, 
 • smart city, 
 • Industrial Internet of Things (IIoT)/Augumented reality (AR), 
 • mikroelektronikę, 
 • inteligentne tworzywa, 
 • sztuczną inteligencję, 
 • technologie kosmiczne. 

Dofinansowanie Poland Prize 

Beneficjent końcowy, którym w tym konkursie jest startup, będzie mógł otrzymać nawet 300 000,00 PLN dofinansowania w formie grantu pieniężnego, w ramach: 

 1. Etapu I: działania niezbędne do podjęcia właściwej działalności biznesowej i rozwój (np. budowa zespołu startupu, nawiązywanie relacji, promocja, rozwój produktu) – 50 tys. PLN  
 2. Etapu II: działania umożliwiające pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu lub pozyskanie kapitału od inwestora – 250 tys. PLN 

Realizacja projekty zgłoszonego przez akcelerator musi rozpocząć się najpóźniej 1 marca 2021. 

Kwota, którą maksymalnie może pozyskać akcelerator to aż 7 mln PLN, z czego max. 300 tys. PLN zostanie przekazane startupowi. Pozostała kwota dofinansowania będzie mogła być przeznaczona na realizację scoutingu (czyli rekrutacji startupów) oraz postakceleracji, w tym m.in. pokrycie kosztów wynagrodzeń i kosztów pośrednich 

Pula środków w konkursie to 60 mln PLN 

 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Termin naboru wniosków zbliża się wielkimi krokami i będzie trwał od 18.11.2020 do 09.12.2020 

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w konkursie – zapraszamy do kontaktu. Wspólnie przygotujemy Wasz projekt i zawalczymy o pozyskanie dofinansowania.  

 

573 454 379
info@elpartners.pl 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?