Skip links

Szkolenia z rozliczania projektów unijnych

Podczas współpracy z rozmaitymi beneficjentami dotacji unijnych kładziemy duży nacisk na odpowiednie przygotowanie merytoryczne przedsiębiorstw do skutecznego rozliczenia pozyskanych funduszy. Z tego powodu organizujemy dla naszych Klientów profesjonalne szkolenia z zakresu rozliczania projektów unijnych prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Szkolenia te mają formę warsztatową i koncentrują się wokół nadrzędnych zasad prowadzenia i rozliczania projektu unijnego, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej. W Elpartners prowadzimy je w formie kompleksowych warsztatów, podczas których w sposób wyczerpujący omawiamy ogólne zasady rozliczania dotacji, a także wyjaśniamy wszelkie prawa i obowiązki beneficjenta podczas realizacji projektu.

Każdorazowo dostosowujemy się do potrzeb Klienta – możemy przeprowadzić dla Państwa zarówno serię szkoleń, jak i oferujemy bieżące doradztwo w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich.

Cele szkolenia z rozliczenia projektów unijnych

  1. 1. przygotowanie uczestników do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
  2. 2. zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
  3. 3. przekazanie praktycznych wskazówek do realizacji projektu
  4. 4. przeanalizowanie najczęstszych błędów związanych z rozliczaniem projektów unijnych.

Do kogo skierowane są szkolenia?

Grupą docelową naszych szkoleń są zarówno główni księgowy, pracownicy działu kadr oraz działu finansowo-księgowego, jak również kierownicy projektu, osoby koordynujące i rozliczające projekty unijne oraz członkowie zespołów projektowych.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu

  1. 1. dostęp do materiałów szkoleniowych opracowanych przez praktyków
  2. 2. uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu
  3. 3. otrzymanie praktycznej wiedzy wraz z przykładowymi szablonami, które mogą być zastosowane w firmie
  4. 4. możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Ekspertem.