Skip links

Unia Europejska

ELPARTNERS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie prototypu aplikacji usprawniającej proces korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej” realizowany w ramach projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 1. przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 1.2 Innowacje przedsiębiorstwa

Poddziałanie:1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Celem projektu jest oporacowanie prototypu aplikacji usprawniającej proces korzystania z usługi badawczo-rozwojowej.

Wartość projektu: 282 900,00 PLN

Dofinansowanie: 195 500,00 PLN

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe (link)

Formularz ofertowy (link)

Oświadczenie (link)

 

data publikacji: 14.11.2022