Skip links

Szukasz dofinansowania innowacyjnych rozwiązań i technologii? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

16 stycznia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny już nabór wniosków o dofinansowanie z UE w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Konkurs ten polega na wsparciu projektów dotyczących inwestycji technologicznych, które są wynikiem własnych prac B+R firmy albo są nabywane na zewnątrz, a także dotyczą wdrażania nowej technologii. Technologia ta musi mieć postać: albo prawa własności przemysłowej, albo wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie nowej technologii ma docelowo doprowadzić do wytwarzania w firmie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług. Jak widać, w ramach konkursu premiowane są projekty, które charakteryzują się nowością i potencjałem końcowego rezultatu projektu.

 

Proces aplikowania o dofinansowanie w przypadku tego konkursu jest dość specyficzny. Najpierw przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że lista banków wydających takie kredyty i współpracujących w tym zakresie z BGK jest bardzo szeroka. Następnie wybrany bank weryfikuje zdolność finansową przedsiębiorcy i na tej podstawie wydaje promesę kredytową bądź zawiera z firmą warunkową umowę kredytową. Dopiero wtedy, posiadając promesę kredytową bądź warunkową umowę kredytową, przedsiębiorcy mogą składać do BGK wniosek o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach konkursu BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.  Po podpisaniu takiej umowy BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu, a później wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po jej zakończeniu.

 

Jeśli chodzi o limity konkursu, w poddziałaniu 3.2.2 nie występuje minimalna wartości projektu, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych plasuje się na poziomie 50 mln PLN. Ważne jest jednak to, że maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) to 6 mln PLN, a sam poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorcy i miejsca realizacji projektu. Dla przykładu mikro i małe firmy realizująca projekt na terenie województwa dolnośląskiego mogą liczyć na 45% dofinansowania, natomiast średnie firmy na 35%.

 

Poprzednie edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, albowiem dofinansowanie w ramach projektu umożliwia nie tylko zakup urządzeń, ale również wybudowanie budynków, w których nowy cykl produkcyjny będzie się mógł odbywać.

 

Termin składania wniosków: 20 lutego 2017 r. – 29 marca 2017 r. Nie wahaj się dłużej, tylko sięgnij po pieniądze, które umożliwią rozwój Twojej firmie! Napisz do nas, a my podamy Ci więcej szczegółów.