Skip links

Jako Elpartners oferujemy

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Rozwój działalności B+R

Rozwój działalności B+R

Startup.place

Startup.place

Zewnętrzny doradca finansowy

Zewnętrzny doradca finansowy

Zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie horyzontów to cel wielu przedsiębiorstw.

Nowe produkty, procesy, usługi – wszystko to wzmacnia konkurencyjność na rynku i daje szansę na osiągnięcie sukcesu.

Dla wielu firm rozwój oznacza prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Jako ELPARTNERS chcemy wspierać firmy w rozwoju i pomagać w wykorzystaniu drzemiącego w nich potencjału.
W tym celu:
– Oferujemy usługi doradztwa strategicznego (m.in. modele biznesowe, strategie rozwoju)
– Przeprowadzamy badania i analizy rynku,
– Pomagamy we wdrażaniu innowacji i nowych technologii,
– Ułatwiamy tworzenie zespołów B+R i współpracę z jednostkami naukowymi,
Zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców nie najciekawsza część działalności.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R.
Działamy poprzez:

Audyt i ocenę możliwości zastosowania ulg

Dostosowanie sposobu prowadzenie ewidencji rachunkowej w firmie

Identyfikację kwalifikowanych kosztów (Ulga B+R) i dochodów (Ulga IP BOX)

Ubieganie się o interpretacje podatkowe i wymagane opinie