Skip links

Robogrant

 

Program grantowy Robogrant daje polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym z branży meblarskiej szansę na bezpieczne inwestowanie w automatyzację i robotyzację ich działalności oraz skuteczne budowanie ich pozycji na rynku międzynarodowym. Specjaliści z Elpartners mogą Państwu pomóc w całym procesie pozyskiwania dofinansowania w ramach tego konkursu unijnego, oferując kompleksową opiekę merytoryczną oraz wsparcie profesjonalistów we wszystkich formalnościach związanych z wnioskowaniem o dotację, prowadzeniem projektu i jego późniejszym rozliczeniem. 

Kluczowe cele programu Robogrant

Nadrzędnym celem programu Robogrant jest wsparcie branży meblarskiej w Polsce i przyspieszenie transformacji technologicznej rodzimych przedsiębiorstw tak, by stały się bardziej innowacyjne i zyskały większą konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Firmy zajmujące się produkcją mebli odgrywają bowiem znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju i odpowiadają za ok. 2% polskiego PKB. Branża meblarska coraz szerzej otwiera się ponadto na rynki zagraniczne, a znaczna część mebli wytwarzanych przez rodzime przedsiębiorstwa trafia następnie na eksport, gdzie wiodącym kierunkiem wciąż pozostają kraje Europy Zachodniej. 

Ten sektor gospodarczy wykazuje zatem istotny potencjał innowacyjny, jednak jego pełne wykorzystanie wymaga zaangażowania odpowiednich zasobów i znacznych środków finansowych. W związku z tym zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji okazuje się dla wielu polskich firm z sektora MŚP nieosiągalne. Odpowiedzią na ten problem jest właśnie program grantowy Robogrant. Jako Elpartners pomagamy rodzimym przedsiębiorstwom produkcyjnym w skutecznym pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na rozwój prowadzonych działalności i sukcesywne kształtowanie ich przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. 

Kto może złożyć wniosek?

Program grantowy Robogrant adresowany jest do mikro, małych oraz średnich firm (sektor MŚP) działających na terenie całej Polski, które reprezentują branżę meblarską i chcą inwestować w robotyzację produkcji. W ramach konkursu polskie przedsiębiorstwa produkujące meble mogą starać się o dofinansowanie w maksymalnej kwocie 850 tys. złotych na wydatki bezpośrednio związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych w firmie. Wśród kosztów kwalifikowanych mogą znaleźć się zatem: 

  • koszty związane z zakupem, instalacją i uruchomieniem robotów przemysłowych, manipulatorów oraz urządzeń peryferyjnych potrzebnych do ich prawidłowego funkcjonowania; 
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencji i patentów) niezbędnych do wdrożenia tych urządzeń w prowadzonej działalności operacyjnej. 

Najważniejsze warunki konkursu

Aby móc aplikować o dofinansowanie unijne w ramach programu Robogrant, firma musi przede wszystkim posiadać kod PKD z działu 31 – produkcja mebli. Konieczne okazuje się ponadto wykazanie przez przedsiębiorstwo uzyskanego przychodu ze sprzedaży w kwocie min. 3 mln złotych w przynajmniej dwóch z trzech ostatnich zamkniętych latach obrotowych.

Dlaczego warto skorzystać z programu Robogrant?

Udział w programie Robogrant to doskonały sposób przede wszystkim na zwiększenie innowacyjności i wydajności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie automatyzacji i robotyzacji nawet części produkcji już może w znaczący sposób usprawnić jej przebieg poprzez zredukowanie pracy człowieka, minimalizację ponoszonych kosztów i skuteczne wyeliminowanie problemów związanych z brakiem podwykonawców. Nawet małe, stopniowe zmiany i pojedyncze implementacje stanowią ważny czynnik decydujący o rosnącej wartości firmy. Co więcej, wsparcie unijne w ramach programu Robogrant będzie obejmować również rozwiązania komplementarne. Oznacza to, że poszczególne firmy z branży meblarskiej, które uzyskają dofinansowanie, będą mogły wliczyć w koszty kwalifikowane również zakup urządzeń kompatybilnych z maszynami już wykorzystywanymi w ich produkcji. 

Jak połączyć program Robogrant z ulgą na robotyzację?

Robogrant może być ponadto uzupełnieniem ulgi na robotyzację, która pozwala na dokonanie dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów, które firma poniosła w danym roku podatkowym na działania związane bezpośrednio z robotyzacją. Preferencję tę można zatem zastosować w przypadku m.in. zakupu nowych robotów i maszyn przemysłowych, a także niezbędnego oprogramowania. 

W Elpartners zdajemy sobie sprawę, że kwestie podatkowe mogą przysporzyć wielu trudności, dlatego w ramach naszej usługi oferujemy również profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania ulgi na robotyzację, sprawiając, że całe przedsięwzięcie będzie dla Państwa jeszcze korzystniejsze pod względem finansowym.