Skip links

Jako Elpartners oferujemy

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Rozwój działalności B+R

Rozwój działalności B+R

Zewnętrzny doradca finansowy

Zewnętrzny doradca finansowy

Jako ELPARTNERS oferujemy przedsiębiorcom usługi związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych w całej Polsce.

Jak to robimy?

Do wszystkich projektów podchodzimy kompleksowo:

Analizujemy państwa pomysły i potrzeby.

Wspólnie wypracowujemy plan działania – wybieramy odpowiednie do potrzeb konkursy unijne.

Opracowujemy pełną dokumentację konkursową w tym: wniosek o dotacje unijną, biznesplany, wszelkie załączniki m.in. na dotacje na innowacje.

Przeprowadzamy wszystkie niezbędne czynności do momentu podpisania umowy o dotację unijną.

Po otrzymaniu dofinansowania pozostajemy razem z Wami i przeprowadzamy projekt do samego końca, zarządzając nim i pomagając przy jego rozliczaniu.

W ramach usługi zarządzania i rozliczania projektu:

– sporządzamy załączniki do umowy o dofinansowanie,

– pomagamy w zakresie wyboru Wykonawców i przeprowadzania procedury konkurencyjności,

– składamy wnioski o płatność,

– nadzorujemy harmonogram projektu,

– wspomagamy pomyślne przejście kontroli projektu.

Profesjonalnie prowadzona sprawozdawczość to jeden z najważniejszych kluczy do osiągnięcia sukcesu.

Warto zatem powierzyć rozliczanie projektów unijnych specjalistom z wieloletnią praktyką zawodową.

Dla naszych klientów przeprowadzamy wszystkie niezbędne audyty i analizy – wszystko, co potrzebne, aby pozyskać dofinansowanie i rozwinąć firmę.