Your address will show here +12 34 56 78
Pisanie wniosków o dotacje z UE

Zajmujemy się kompleksowym tworzeniem i analizą wniosków

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej – na otwarcie lub rozbudowę działalności - wiąże się z koniecznością złożenia stosownych dokumentów. Ważne są nie tylko same wnioski, ale też czas i miejsce ich złożenia.

Nie bez znaczenia pozostaje również treść aplikacji, która powinna opowiadać zarówno o mocnych stronach Państwa biznesu, jak i konkretnych planach na realizowanie polityki unijnej. Wiemy, że procedura ta może wydawać się zawiła. Dla uzyskania pożądanych efektów, konieczna jest wiedza na temat sposobu działania instytucji współfinansujących, a także tworzenia i wypełniania założeń biznesplanu.

By ułatwić Państwu przejście przez całą procedurę, oferujemy naszą pomoc. Zajmujemy się kompleksowym tworzeniem i analizą powstałych już wniosków, co pozwala maksymalizować skuteczność podjętych działań.

Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Zdobyte doświadczenie pomaga nam w wyznaczeniu najlepszej ścieżki dla danego projektu, oszacowaniu czasu trwania i koniecznych dla jego wykonania środków finansowych. Dzięki stałej praktyce trzymamy rękę na pulsie, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko zweryfikować mocne i wymagające wsparcia aspekty danego pomysłu.

  • Text Hover
Jesteśmy wrocławską firmą, jednak służymy pomocą na terenie całego kraju. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie ubiegania się o dotację unijną.

Gwarantujemy opiekę zespołu profesjonalistów, którzy stanowią solidne oparcie merytoryczne w tej ważnej dla Państwa biznesu procedurze. Czuwamy nad realizacją całego projektu, pomagając również przy sprawozdaniach oraz jego rozliczeniu.

  • Text Hover
Państwa zaufanie jest dla nas największą nobilitacją.