Skip links

Masz siedzibę w województwie dolnośląskim i szukasz dofinansowania na eksport? Teraz masz na to szansę!

Przedsiębiorcy, którzy w ramach konkursów ogłoszonych w 2015 roku przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, uzyskali dotacje na stworzenie nowych modeli biznesowych oraz kompleksowych strategii biznesowych, już w najbliższych czasie będą mogli skorzystać z konkursów wdrażających do ich działalności założenia przedmiotowych projektów.

 

Z końcem 2016 roku, Instytucja Pośrednicząca ogłosiła aż cztery konkursy związane z tą tematyką. Dwa spośród nich określane są jako konkursy horyzontalne, a więc skierowane do firm z terenu całego województwa dolnośląskiego, dwa kolejne z kolei do przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (w skrócie ZIT WrOF).

 

W ramach pierwszego konkursu horyzontalnego, funkcjonującego jako schemat 1.4.1 B a,b, firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na wdrażanie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych oraz nowoczesnych metod zarządzania, prowadzących do zmian organizacyjno-procesowych w organizacji. Składanie wniosków przewidziano na termin od 30 stycznia do 28 lutego 2017 r. Minimalna wartość projektu wynosi 10 tys. PLN, maksymalna z kolei 200 tys. PLN. Planowane dofinansowanie uzależnione jest od rodzaju pomocy z jakiej skorzysta potencjalny Beneficjent. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis poziom dofinansowania wyniesie aż 85%, z kolei skorzystanie z pomocy publicznej wiąże się z dofinansowaniem dla mikro i małych przedsiębiorstw na poziomie 45%, średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać z kolei 35% dofinansowania. Konkurs o takiej samej tematyce, funkcjonujący jako 1.4.2 B a,b ogłosił także wspomniany już powyżej ZIT WrOF. Termin składania wniosków oraz warunki konkursu są takie same jak w przypadku konkursu horyzontalnego.

 

Drugi konkurs horyzontalnych, określony jako działanie 1.4.1 B c, umożliwi zwiększenie ekspansji firmy na rynki zewnętrzne oraz utrzymywanie kontaktów gospodarczych na rynkach krajowych i międzynarodowych i obejmować będzie dofinansowanie na:

  • wizyty studyjne i misje zagraniczne,
  • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych,
  • udział w innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym,
  • organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość projektu w przypadku tego konkursu wynosi 10 tys. PLN, maksymalna 100 tys. PLN. Intensywność pomocy podobnie jak w poprzednim konkursie wyniesie 85% w przypadku pomocy de minimis. Skorzystanie z pomocy publicznej w ramach tego konkursu różni się w porównaniu z konkursem 1.4.1 B a,b, wynosi bowiem każdorazowo 50%, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 30 stycznia do 23 lutego. Tożsamy konkurs został ogłoszony również w ramach ZIT-u WrOF.

 

Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach powyższych konkursów jest posiadanie wspomnianych już dokumentów w formie strategii biznesowej bądź planu rozwoju eksportu, ponieważ działania podjęte w ramach tych konkursów muszą wynikać z zapisów tych dokumentów. Firmy, które nie uzyskały na tego typu dokumenty dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w 2015 roku, będą mogły nadrobić zaległości, ponieważ harmonogram konkursów na 2017 rok, zakłada ogłoszenie 30 stycznia 2017 roku konkursu na dofinansowanie ich opracowania, z terminem składania wniosków od 1 marca 2017 r. Oznacza to, że w 2018 roku można się spodziewać się kolejnych konkursów na wdrażanie strategii i modeli biznesowych.

 

Jeśli chcesz pozyskać klientów zewnętrznych i rozwijać swoją firmę na rynkach zagranicznych, ELPARTNERS pomoże Ci pozyskać dofinansowanie w ramach powyższych konkursów! Zgłoś się do nas już dzisiaj!