Skip links

Ulga IP BOX

Fundusze Europejskie zostały powołane przede wszystkim z myślą o innowacyjnych, ambitnych i obiecujących ideach biznesowych, które przy wsparciu finansowym ze środków unijnych mogą się urzeczywistnić i być efektywnie rozwijane. Dzięki funduszom unijnym sytuacja gospodarcza w Polsce ulega widocznej poprawie. Z roku na rok przybywa również firm o wysokim potencjale innowacyjnym, które za pomocą dofinansowania z UE mają szansę poszerzyć swoją działalność o prace badawczo-rozwojowe. Istotnym wsparciem dla rodzimych przedsiębiorstw są również specjalne instrumenty fiskalne, pozwalające inwestować w rozwój ich biznesów na bardziej preferencyjnych warunkach. Jedną z najkorzystniejszych zachęt podatkowych stanowi ulga IP Box, w której pomyślnym pozyskaniu pomogą Państwu wykwalifikowani specjaliści z Elpartners.

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box (nazywana również Innovation Box, Patent Box lub Intellectual Property Box) to instrument fiskalny, dzięki któremu poszczególne firmy mogą znacząco obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe PIT lub CIT. Warto zaznaczyć, że ulga IP BOX, w przeciwieństwie do ulgi B+R, nie odnosi się do strony kosztowej prowadzonej działalności, ale obejmuje jej część dochodową. W praktycznym zastosowaniu oznacza to, że dane przedsiębiorstwo może skorzystać z preferencji podatkowej IP Box, jeśli w wyniku podjętej działalności badawczo-rozwojowej wypracowało w ubiegłym roku podatkowym dochody związane z komercjalizacją praw do wyników przeprowadzonych prac. Okazuje się zatem, że warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest to, by przychody z tytułu własności intelektualnej były rezultatem uprzednio przeprowadzonych prac B+R. 

Kto może ubiegać się o ulgę IP Box?

IP Box pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% przez rodzime przedsiębiorstwa, które: 

  • prowadzą działalność badawczo-rozwojową;
  • posiadają kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP);
  • uzyskują dochody związane z komercjalizacją praw IP;
  • prowadzą odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych zawierającą wszelkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP;
  • mają status podatnika PIT lub CIT.

Poszczególne firmy mają szansę skorzystać z ulgi IP Box również w wyniku komercjalizacji praw własności intelektualnej tj. patentu, prawa ochronnego wzoru użytkowego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin itp. 

Jak skorzystać z preferencji podatkowej IP Box?

Aby skorzystać z omawianej preferencji podatkowej, należy określić, jaka część z dochodu kwalifikowanego IP może korzystać z ulgi. Precyzyjne wyodrębnienie kosztów wytworzenia, rozwinięcia lub udoskonalenia innowacyjnych rozwiązań ma istotne znaczenie dla zastosowania IP Box i w sposób bezpośredni przekłada się na finalną wysokość ulgi. W tym zakresie konieczne okazuje się także wyliczenie wskaźnika nexus, w czym pomogą Państwu eksperci z Elpartners. Wartość tego wskaźnika determinuje bowiem wysokość dochodu, który będzie mógł zostać uznany za kwalifikowany w ramach preferencyjnej stawki podatkowej.

Należy przy tym pamiętać, że ulgi takie jak IP Box to wciąż stosunkowo nowe instrumenty fiskalne w polskim prawie podatkowym. Z tego powodu chcąc ubiegać się o skorzystanie z IP Box, warto zasięgnąć pomocy u doświadczonych specjalistów. W Elpartners udzielamy kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu prowadzącego do uzyskania ulgi podatkowej. 

Profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu ulgi podatkowej IP Box

Doświadczeni specjaliści z Elpartners mogą wesprzeć Państwa firmę w procesie ubiegania się o preferencyjną stawkę PIT lub CIT, zajmując się całością działań prowadzących do skutecznego pozyskania ulgi IP Box. W zakresie naszych kompetencji jest zarówno analiza potencjału firmy pod kątem zastosowania ulgi oraz mapowanie działań B+R w organizacji, jak i sprawne wdrożenie instrumentu fiskalnego IP Box. Dla naszych Partnerów pozyskujemy wszelkie potrzebne interpretacje podatkowe i opinie o kwalifikowalności, dokonujemy kalkulacji ulgi i odliczeń, a także udzielamy bieżącego wsparcia w ramach ulgi IP Box.