Skip links

Innowacje na wyciągnięcie ręki! Finisz konkursu Szybka ścieżka

Z artykułu dowiesz się:

 

 • Kto może skorzystać z dofinansowania Szybka Ścieżka 2020?
 • Jakie kryteria uwzględniane są przy ocenie wniosku?
 • Ile środków możesz pozyskać?

 

Szybka ścieżka

To już ostatnia edycja największego w kraju konkursu wspierającego badania i rozwój w firmach! Konkurs Szybka Ścieżka to bezzwrotne wsparcie, dzięki któremu możesz zwiększyć konkurencyjność i wprowadzić na rynek innowacje. Daje on dużym przedsiębiorcom szansę na rozwój, a tym małym pomaga na wybicie się wśród konkurencji pod względem technologicznym. Do tej pory z dofinansowania Szybka Ścieżka skorzystało prawie 1,5 tys. projektów o łącznej wartości przekraczającej 9 mld PLN.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

 

 • I runda skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych),
 • II runda skierowana jest wyłącznie do MŚP i konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

 

Ile i na co?

Jako przedsiębiorca możesz przeznaczyć pozyskane środki na eksperymentalne prace rozwojowe i/lub badania przemysłowe. Możliwe jest także przekazanie pewnej kwoty dofinansowania (do 20%) na prace przedwdrożeniowe, obejmujące np. zbadanie możliwości uzyskania patentu, promocję projektu czy zatrudnienie specjalistów.

 

Jeden przedsiębiorca może pozyskać maksymalnie aż 20 mln EURPoziom dofinansowania jest zależny od rozmiaru przedsiębiorstwa, a także przedmiotu projektu. Dla przykładu:

Średnie przedsiębiorstwo prowadzące badania przemysłowe i dodatkowo mogące uzyskać premię jest w stanie otrzymać aż 75% dofinansowania projektu. Małe przedsiębiorstwo otrzyma w takiej sytuacji aż 80% dofinansowania.

Premia przyznaje się przedsiębiorstwom, które:

 

 • realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową,
 • szeroko rozpowszechniają wyniki projektu, tzn.  prezentują je na konferencjach naukowych, publikują wyniki w czasopismach lub rozpowszechniają projekt za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 80%.  Projekty zgłaszane przez sektor MŚP muszą mieć wartość co najmniej 1 mln PLN, w przypadku projektów realizowanych samodzielnie lub 2 mln PLN w przypadku pozostałych projektów.

 

Warunki projektu w naborze Szybka ścieżka 2020

Jak każde konkursy unijne, również ten nabór niesie za sobą pewne wymagania i warunki. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Co one oznaczająSą to ciągłe i systematyczne działania, bazujące na wiedzy uzyskanej z badań i pozyskanych doświadczeń, które mają na celu wytworzenie nowych produktów, udoskonalenie procesów lub usług.

Kolejnym warunkiem jest miejsce realizacji projektu – musi być to region a słabiej rozwinięty, co w Polsce sprowadza się do wszystkich województw poza województwem mazowieckim.  Dodatkowo planowane w projekcie prace przedwdrożeniowe mogą stanowić do 20% kosztów całego projektu.

Termin naboru wniosków będzie trwał od 3 sierpnia do 14 września 2020 

Składany przez Ciebie – przedsiębiorcę – projekt może być dofinansowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zobowiążesz się do wdrożenia wyników prac badawczych lub rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu. Możesz tego dokonać poprzez wprowadzenie wyników badań do własnej produkcji, udzielenie licencji lub sprzedaż praw do wyników. Co ważne, część prac B+R mogą realizować podwykonawcy.

 

 

Kryteria oceny projektów

Jako przedsiębiorca musisz liczyć się z konkurencją w walce o dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka 2020. Przewagę możesz zyskać dzięki maksymalnemu spełnieniu kryteriów punktowanych. Wśród najważniejszych wymienia się:

 

 • nowość rezultatów projektu,
 • plan prac projektowych,
 • zespół projektowy,
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia.

CASE STUDY

Z dofinansowania Szybka Ścieżka skorzystał nasz klient – firma Game Time Project. Na co dzień zajmuje się ona projektami z obszaru grywalizacji – tworzy zaawansowane technologicznie projekty, które wykorzystują zagadnienia psychologii i analizy danych. Firma ma potencjał innowacyjny i chce się rozwijać, a w tym pomogło jej właśnie dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka.

 

Rezultatem opisanego projektu i badań miał być nowoczesny system do rekrutacji oparty o grę komputerową. W ramach koniecznych działań przewidziano m.in. opracowanie koncepcji metodologicznej i technologicznej rozwiązania, stworzenie mechanizmów pomiaru czy dodatkowo wykonanie prototypu systemu. W projekcie uwzględniono prace przedwdrożeniowe w postaci analizy możliwości ochrony intelektualnej, a także koszty promocji projektu.

Zajęliśmy się kwestiami rozliczenia i nadzorowania projektu” – tak współpracę z Game Time Project opisuje ekspert z Elpartners, Piotr Wanicki. Współpraca zaowocowała rozliczeniem pozyskanego dofinansowania na ponad 1 600 000,00 PLN, które Game Time Project przeznaczyło na swój rozwój.

Ostatecznie, po 25 miesiącach współpracy, projekt naszego klienta zakończył się 100% sukcesem – został w pełni rozliczony i bez problemu przeszedł wszystkie kontrole!

Więcej o rozliczaniu znajdziecie tutaj.

 

Jak pozyskać dofinansowanie unijne?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy o możliwościach wsparcia, o których więcej przeczytać możecie także na naszym blogu i facebooku!

Zespół Elpartners

573 454 379