Skip links

Dotacje unijne na innowacje

Efektywne wykorzystywanie wiedzy i sukcesywne wdrażanie innowacyjnych pomysłów to z pewnością kluczowe cele na mapie priorytetów każdego przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój, doskonalenie oferty czy świadczonych usług oraz wzrost konkurencyjności to zadanie trudne i kosztowne szczególnie dla małych i średnich firm nieposiadających wystarczających zasobów do sprawnej realizacji tych celów. Atrakcyjnym finansowo rozwiązaniem okazują się wówczas dotacje unijne na innowacje, będące dla polskich firm szansą na pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju działalności i maksymalnego wykorzystania tkwiącego w niej potencjału innowacyjnego. Profesjonalne zaplanowanie, przeprowadzenie i rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej to zatem gwarancja nie tylko poprawy sytuacji gospodarczej kraju, ale również wzrostu znaczenia rodzimych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. 

Dotacje z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 wciąż będą kontynuować programy i konkursy wspierające przede wszystkim inwestycje firm stawiających na innowacje i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Dotacje unijne na innowacje trafią zatem do tych przedsiębiorstw, które posiadają ugruntowany plan na prorozwojowe projekty, mające szansę przyczynić się w dłuższym horyzoncie czasowym do poprawy obrazu polskiej gospodarki i znacznego wzrostu konkurencyjności rodzimych firm na arenie międzynarodowej.

Kluczowym programem w nowej perspektywie finansowej z pewnością będą Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ukierunkowane przede wszystkim na realizację projektów o wysokim stopniu innowacyjności, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej strefy gospodarczej. Program adresowany jest do różnorodnych podmiotów, w tym m.in. przedsiębiorstw, instytucji należących do sektora nauki, konsorcjów oraz instytucji otoczenia biznesu ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków innowacji. 

Obszary, w których firmy mogą otrzymać dotacje na innowacje

Kluczowe obszary wsparcia w ramach dotacji na innowacje to przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie wyników prac B+R. Finansowaniem unijnym zostaną zatem objęte takie działania jak prace rozwojowe i badania przemysłowe (realizowane zarówno w formie projektów konsorcjalnych, jak i indywidualnych), a także inwestycje w cyfryzację procesów i produktów, budowę centrów B+R czy transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. Największą szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych mają w tym przypadku rodzime firmy, które prowadzą działalność zmierzającą do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów, usług czy procesów.

Dotacje na innowacje i pozostałe formy wsparcia unijnego

Polskie przedsiębiorstwa, które chcą inwestować w innowacje i rozwijać dzięki temu prowadzone działalności, mogą liczyć na coraz więcej atrakcyjnych linii finansowania ze środków unijnych. Dotacje na innowacje to zaledwie jedna z możliwości, jaka stoi przed polskimi firmami o najwyższym potencjale innowacyjnym w skali kraju. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przewidują ponadto instrumenty finansowe takie jak fundusze gwarancyjne, a także instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. Aby poprawnie wybrać najkorzystniejsze możliwości finansowania, warto zasięgnąć opinii u profesjonalistów. Doświadczony zespół Elpartners pomoże Państwu w modelowaniu projektu i zaplanuje optymalne ścieżki postępowania z perspektywy Państwa biznesu, zwiększając tym samym szansę na skuteczne pozyskanie potrzebnego dofinansowania.

Skorzystaj z naszych usług doradczych

Doświadczeni specjaliści z Elpartners zajmą się analizą proponowanego projektu, weryfikując jego szansę na zakwalifikowanie się do programu dotacyjnego. Sprawdzimy, czy nowe rozwiązanie odznacza się odpowiednim poziomem innowacyjności i ma realne szanse na pozyskanie dotacji unijnej na innowacje. Ocenimy planowane przedsięwzięcie pod kątem merytorycznym i formalnym, starannie dopracowując jego koncepcję i najkorzystniejsze możliwości finansowania. W ramach usługi oferujemy nasze wsparcie także na etapie przygotowywania wniosku i niezbędnej dokumentacji oraz pozostałych działań związanych z prowadzeniem projektu i późniejszym bezproblemowym rozliczeniem dotacji unijnej. Wybierając naszą firmę, mają Państwo zatem pewność, że w sposób profesjonalny zajmiemy się wszystkimi formalnościami.