Skip links

Dotacje dla firm z województwa śląskiego w 2017

Podczas konferencji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Fundusze Unijne dla firm” zostały zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 2017 r.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z następujących konkursów:

  1. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – dofinansowanie na prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego;
  2. Innowacje w MŚP – dotacje na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych poprzez nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  3. Technologie informacyjno-komunikacyjne – wsparcie na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Już dzisiaj zapraszamy do stworzenia strategii pozyskiwania funduszy unijnych w roku 2017!