Skip links

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

fundusze unijne

Firma ELPARTNERS PIOTR WANICKI realizuje projekt w ramach działania 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, poddziałanie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmę ELPARTNERS w celu wdrożenia platformy zawierającej innowacyjny mechanizm prezentowania pomysłów i łączenia pomysłodawców z inwestorami.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania prototypu platformy do automatycznego łączenia ze sobą pomysłów biznesowych z potencjalnymi inwestorami wraz z możliwością tworzenia kreatywnych prezentacji przez pomysłodawców.
Łączny budżet projektu wynosi 734 196,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 516 120,00 PLN.

Skorzystaj z dotacji unijnych

Zapytaj o ofertę