Skip links

Dofinansowanie Przemysł 4.0

 

Przemysł 4.0 w Polsce może zyskać rzeczywisty wymiar przede wszystkim poprzez sukcesywne zwiększanie udziału rodzimych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Dzięki temu polskie, rozwijające się firmy są bowiem w stanie generować nowe źródła wartości, jednocześnie zwiększając swoje przychody. Transfer w kierunku Przemysłu 4.0 wymaga jednak znacznej zmiany dotychczasowego modelu biznesowego oraz – co najistotniejsze – uruchomienia solidnych środków finansowych na inwestycje. Szansą na pozyskanie potrzebnego kapitału okazują się programy unijne skoncentrowane na realizacji celów, jakie zakłada Przemysł 4.0. Dofinansowanie z UE to dla wielu firm dość zawiła kwestia, którą najkorzystniej skonsultować ze specjalistami. Jako Elpartners zapewniamy kompleksową opiekę merytoryczną w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na realizację działań związanych z transformacją technologiczną w kierunku Przemysłu 4.0.

Co to jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 w Polsce stanowi złożony proces transformacji technologicznej oraz organizacyjnej przedsiębiorstw, którego kluczowym celem jest automatyzacja i cyfryzacja środowiska przemysłowego. W związku z tym działania wchodzące w zakres Przemysłu 4.0 skoncentrowane są przede wszystkim na postępującej cyfryzacji produktów i świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych modeli biznesowych, pozwalających rozwinąć dotychczasową działalność w kierunku inteligentnej fabryki o dużym stopniu innowacyjności. 

Jakie rozwiązania oferuje Przemysł 4.0?

Zastanawiając się, co to jest Przemysł 4.0 w praktyce, warto wskazać na kilka innowacji wdrażanych w jego ramach. Wśród istotnych rozwiązań znajdują się technologie takie jak: 

  • analityka AI, 
  • IIoT (przemysłowy internet rzeczy),
  • Big Data,
  • Cloud Computing.

Wykorzystanie tych innowacyjnych technologii w rodzimych firmach sprawia, że Przemysł 4.0 w Polsce rozwija się coraz szybciej, korzystnie zmieniając strukturę rynku.

Jakie pozytywne zmiany może wnieść Przemysł 4.0 do Twojego biznesu?

Technologie Przemysłu 4.0 stanowią narzędzie do efektywnego skalowania firmy i osiągania wymiernych finansowo korzyści biznesowych. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to bowiem sposób na redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście efektywności procesów produkcyjnych i poprawie jakości oferowanych produktów bądź świadczonych usług. Przemysł 4.0 pozwala zmodyfikować sposoby produkcji i metody pracy poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi i inteligentnych urządzeń, które dają polskim przedsiębiorstwom szansę na szybsze i efektywniejsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. To natomiast przekłada się na znaczny wzrost ich konkurencyjności.

Przemysł 4.0 – jakie dofinansowanie można uzyskać?

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 znajduje się szereg instrumentów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w automatyzację, robotyzację i cyfryzację polskich firm, czyli działań bezpośrednio związanych z Przemysłem 4.0. Dofinansowanie na ten cel będzie możliwe przede wszystkim dzięki Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli programowi, który wśród swoich priorytetów wymienia cyfryzację przedsiębiorstw i ich rozwój w kierunku Przemysłu 4.0.

Warunki uzyskania dofinansowania

Projekty skoncentrowane na cyfryzacji w programie FENG wejdą m.in. w skład modułu uzupełniającego. Oznacza to, że dofinansowanie z budżetu UE w ramach tego konkursu będzie dostępne między innymi dla projektów realizowanych przez MŚP, które uwzględniają przynajmniej jeden z modułów obowiązkowych, czyli prace badawczo-rozwojowe lub/i wdrażanie wyników prac B+R. W ramach programu zostaną powołane również osobne projekty związane z Przemysłem 4.0, do których dokumenty są w trakcie opracowywania. 

Jakie formalności są niezbędne do uzyskania dofinansowania?

Podstawą do skutecznego uzyskania dofinansowania z UE na rozwój przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 jest szczegółowe opracowanie projektu oraz przygotowanie poprawnego wniosku aplikacyjnego wraz z kompletną, rzetelną dokumentacją. W Elpartners posiadamy długoletnią praktykę zawodową w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich i pomagamy polskim firmom w efektywnym realizowaniu ich celów biznesowych. Nasi specjaliści gwarantują kompleksową opiekę merytoryczną i profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu ubiegania się o dofinansowanie.