FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW PFR VENTURES

20.07.2018

PFR Ventures, pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny, realizuje strategię Polskiego Funduszu, działając w formule funduszu funduszy. Oferuje on swoim klientom - innowacyjnym spółkom z sektora MŚP - finansowanie zwrotne za pośrednictwem wybranych pośredników finansowych tj. funduszy venture capital czy aniołów biznesu.

Finansowanie dla tych innowacyjnych przedsięwzięć zapewnione będzie z funduszy europejskich tj. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 czy środków prywatnych pochodzących od wybranych pośredników finansowych.

Inwestycja w formule funduszu funduszy z możliwością korzystania z wiedzy i doświadczenia topowych podmiotów zarządzających, pozwoli na stworzenie efektywnego modelu finansowania oraz zagwarantuje rynkowe podejście zgodne z wiodącymi praktykami biznesowymi.

 PFR Venture w skrócie:

- Finansowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP na wczesnym etapie rozwoju

- Finansowanie innowacyjnych projektów

- Finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych

- Rynkowe podejście

- Otwarte podejście do partnerów

- Największy w Europie Środkowo-Wschodniej Fundusz Funduszy

- Współpraca z funduszami VC i sieciami aniołów biznesu

- Elastyczność inwestycyjna

 

Na ten moment PFR Ventures wprowadza fundusze dedykowane innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju, rozpoczynając od fazy pierwszej (pre-seed), fazy zalążkowej (seed), wdrożeń (early stage) oraz fazy wzrostu i ekspansji.

PFR Venture zarządza pięcioma Funduszami funduszy:

źródło: https://www.pfrventures.pl/pl/

 

 

PFR Ventures podpisał umowy inwestycyjne z następującymi podmiotami:

PFR Starter FIZ:

Xevin VC

KnowledgeHub

Tar Heel Capital Pathfinder

Ventures For Earth

PFR Biznest FIZ

SILBA

PFR Otwarte Innowacje FIZ

Montis Capital

APER Ventures

 

Poniżej pokrótce przedstawiamy niektóre z nich:

PFR Starter FIZ to fundusz, którego sumaryczne środki wraz z prywatnymi pieniędzmi to 782 mln zł. Kapitał ten pozwoli na rozwój innowacyjnych spółek w początkowej fazie rozwoju (seed). Możliwość uzyskania finansowania będą miały firmy szukające kapitału na rozpoczęcie bądź rozwój działalności innowacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na plany rozwoju na innych rynkach). W celu uzyskania dofinansowania niezbędne będzie przedstawienie przygotowanego samodzielnie biznesplanu. Fundusze venture capital zapewnią im wsparcie zwrotne oraz niezbędną wiedzę i mentoring. Dzięki tak kompleksowej pomocy przedsiębiorcy zwiększą swoje szanse na odniesienie komercyjnego sukcesu. Suma inwestycji w sektor innowacyjnych przedsiębiorstw wyniesie do 3 mln zł.  

PFR Biznest FIZ to instrument finansowy mający do dyspozycji 258 mln zł.  Podobnie jak PFR Starter FIZ będzie wspierał finansowo MŚP na wczesnym etapie rozwoju. W tym jednak przypadku, inwestycje w innowacyjne spółki będą wykonywane przez pośredników finansowych koinwestujących z aniołami biznesu. Oni zaś dostarczając swoje doświadczenie, kontakty i kompetencję (tzw. smart money) pomogą w realizacji innowacyjnych pomysłów.  Ze swojej strony PFR Biznest zainwestuje w sumie 260 mln zł, anioły biznesu przekażą drugie tyle. MŚP dostaną dostęp do finansowania w formie inwestycji kapitałowej bądź przykładowo pożyczki zamiennej na udziały lub akcje. Wielkość inwestycji w tym przypadku wyniesie do 4 mln zł. 

PFR Otwarte Innowacje FIZ powstał dla przedsiębiorstw w fazie rozwoju technologicznego. Przekaże on wsparcie finansowe podmiotom na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i ostatecznie wdrożenia innowacji technologicznych oraz projektów B+R, uzyskanych w formule otwartych innowacji o wysokim potencjale rynkowym. Fundusze venture capital, które udzielają finansowania zwrotnego, będą włączać w nie także pieniądze inwestorów prywatnych (tj. przedsiębiorstw branżowych). Suma funduszy może osiągnąć poziom nawet 421 mln zł.  W ramach samego PFR Otwarte Innowacje FIZ wysokość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo będzie się plasowała na poziomie od 5 do 60 mln zł.

W celu rozpoczęcia okresu inwestycji w start-upy przez powyższe fundusze venture capital niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po otrzymaniu informacji o zgodzie, będziemy informować o kolejnych krokach i możliwości wysyłania wniosków. 

 

Źródło: 

https://www.pfrventures.pl/pl/

https://pfrventures.pl/pl/aktualnosci/104/pfr-ventures-podpisa-pierwsze-umowy-inwestycyjne-z-funduszami-venture-capital/

 

Mira Michalska-Rak
Zobacz także:

KONDYCJA POLSKICH FUNDUSZY VENTURE CAPlTAL NA 2018 ROK - JAKIE MAMY SZANSE NA FINANSOWANIE W KRAJU?
28.06.2018

RAPORT POLSKIE STARTUPY 2017 W PIGUŁCE
27.09.2017
Copyright ©2018 Elpartners. Wszystkie prawa zastrzezone | Polityka Prywatności