Skip links

Author: Strategiczni Team

Kredyt ekologiczny - FENG

Co to jest Kredyt Ekologiczny w ramach FENG?

FENG to kolejny etap wsparcia na rzecz wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki. Nowym mechanizmem finansowym dostępnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest konkurs Kredyt Ekologiczny, czyli specjalne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem powołania tego instrumentu jest wsparcie innowacyjnych inwestycji, które mają

Flaga Unii Europejskiej i tytuł artykułu: Bezzwrotne dotacje unijne – czy zawsze mają taką formę

Bezzwrotne dotacje unijne – czy zawsze mają taką formę?

Polska wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r., korzystała z budżetów unijnych na lata: 2000-2006, 2007-2013, nadal korzysta z tego na lata 2014-2020 i będzie również beneficjentem nowej perspektywy UE na lata 2021-2027. W nowym rozdaniu środków unijnych na politykę spójności otrzymamy ponad 76 mld

PFR Ventures

PFR Ventures – polski rynek VC w nowej perspektywie funduszy unijnych

Na przełomie 2022 i 2023 roku ma rozpocząć się nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z budżetu UE. Nowe programy będą wspierane za pomocą programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowiącego kontynuację dwóch wcześniejszych inicjatyw: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013