Skip links

Author: Paweł Pilarski

PFR Ventures

PFR Ventures – polski rynek VC w nowej perspektywie funduszy unijnych

Na przełomie 2022 i 2023 roku ma rozpocząć się nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z budżetu UE. Nowe programy będą wspierane za pomocą programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowiącego kontynuację dwóch wcześniejszych inicjatyw: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013