Skip links

Author: Mira Michalska-Rak

Jak znaleźć odpowiednie źródła finansowania unijnego dla swojego projektu?

Aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać konkurencyjność, musi nieustannie się rozwijać, rozszerzać swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i podnosząc kwalifikacje zespołu. Do tego celu potrzebne są jednak fundusze, którymi nie każda firma dysponuje. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie posiada ona perspektyw rozwojowych – dziś dostępnych

Granty na cyfryzację

Transformacja cyfrowa – czym tak naprawdę jest? Mianem transformacji cyfrowej określa się jeden z głównych trendów charakteryzujący zmiany zachodzące we współczesnych firmach. Jest to zjawisko, które w znacznej mierze polega na wprowadzaniu rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie cyfrowe. Ma to na celu pomóc firmom skalować się

Skuteczne strategie pozyskiwania funduszy unijnych – jak to zrobić?

Umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego sukcesywne rozwijanie wymaga zaangażowania sporego kapitału, o który może być jednak trudno szczególnie na początkowym etapie działalności. Gdy raptem okazuje się, że zgromadzone oszczędności bynajmniej nie wystarczą na realizację strategicznych celów firmy, wówczas pojawia się potrzeba poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania.

Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach

W obecnej i znanej nam rzeczywistości, automatyzacja procesów zachodzących w każdej firmie, nie stanowi już wizji dalekiej przyszłości, ale konieczność. Ci, którzy nie chcą pozostać w tyle za konkurencją, muszą przyśpieszać działania i zwiększać sprawność swojego przedsiębiorstwa w wielu aspektach. Naprzeciw oczekiwaniom rodzimych firm w

MŚP - mikro, małe i duże przedsiębiorstwa

MŚP – czym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?

Zgodnie z dostępnymi danymi przyjmuje się, że 9 na 10 wszystkich przedsiębiorstw w Polsce stanowi sektor MŚP, reprezentowany przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To czyni z nich jednocześnie największego pracodawcę w unijnej gospodarce i kluczowy czynnik decydujący o jej rozwoju. Mimo tego faktu firmy