Skip links

Author: Mira Michalska-Rak

Case study BIOCAM – branża medyczna

W oczekiwaniu na konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej UE, które powinny ruszyć pod koniec 2022 roku, postanowiliśmy przybliżyć projekty realizowane przez naszych dotychczasowych klientów. Zgodnie z tym założeniem, zapraszamy do naszego nowego cyklu „Case study”, w którym przedstawiamy projekty realizowane przez naszych partnerów, działających

program Robogrant

Program Robogrant – dofinansowanie dla branży meblarskiej

Branża meblarska ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, odpowiadając za ok. 2% polskiego PKB. Ponadto znaczna część mebli produkowanych przez rodzimych przedsiębiorców jest przeznaczona na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Sektor ten niesie za sobą duży potencjał innowacyjny, który coraz wyraźniej zaczynają

Re_Open UK – wsparcie dla firm dotkniętych skutkami brexitu

Program Re_Open UK ma być odpowiedzią na negatywne konsekwencje gospodarcze, jakie pociągnęło za sobą wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Niekorzystny wpływ brexitu na dotychczasową działalność wielu rodzimych firm szczególnie wyraźnie dał o sobie znać po zakończeniu okresu przejściowego, istotnie

Wsparcie dla branży czasu wolnego – woj. pomorskie

Z artykułu dowiesz się: – kto może ubiegać się o dofinansowanie? – jakie wydatki będzie można sfinansować? – kiedy rusza konkurs? Pandemia koronawirusa doprowadziła do pogorszenia sytuacji wielu firm. Przede wszystkim niekorzystnie wpłynęła na przedsiębiorstwa z tak zwanej „branży czasu wolnego”, a więc: – hotele,

Dofinansowanie dla firm w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się: – jakie są główne założenia konkursu? – kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania? – jakie są limity kwotowe i kiedy ogłoszony zostanie konkurs? Kilka miesięcy temu pisaliśmy artykuł dotyczący dofinansowania dla firm w województwie łódzkim. Informowaliśmy, że w połowie marca

Wsparcie dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się: – jaki nowy konkurs pojawił się w ramach RPO WŁ 2014-2020? – jaki jest cel naboru? – kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania? 14 marca pojawił się zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2022 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dofinansowanie dla służby zdrowia w województwie dolnośląskim

Z artykułu dowiesz się: – jaki nowy konkurs pojawił się w RPO WD 2014-2020 i kto będzie mógł z niego skorzystać? – jakie są dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania? – w jakim terminie rusza nabór? Jeszcze w styczniu pojawiła się aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Jak prawidłowo rozliczyć dotację w konkursie 1.5.D RPO WD?

Z artykułu dowiesz się: – co Cię czeka po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu? – w jaki sposób przygotować się do rozliczenia projektu? – gdzie możesz pozyskać jeszcze więcej informacji na temat rozliczania projektu w ramach Działania 1.5.D? Na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pojawiła się

Internacjonalizacja MŚP – Polska Wschodnia

Z artykułu dowiesz się: – do jakiego grona przedsiębiorców skierowany jest konkurs? – na co można przeznaczyć dofinansowanie? – jaki jest poziom dofinansowania w ramach naboru? Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu? Powoli dobiega końca poprzednia perspektywa finansowa Funduszy Unijnych. Pozostały nieliczne konkursy, z