Skip links

Author: Mira Michalska-Rak

Jak rozumieć innowacje?

Fundusze Europejskie w najbliższych latach stawiają na innowacyjność. Aby lepiej wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny, instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują wspieranie tych projektów, które odznaczają się innowacyjnością.

Harmonogramy konkursów na rok 2017 ogłoszone!

Na koniec listopada Instytucje Pośredniczące ogłosiły harmonogramy konkursów na 2017 r. Podobnie jak w 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konkursów ogólnokrajowych, jak również z dedykowanych konkursów regionalnych na wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, tworzenie centrów B+R, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a także na działania wspierające rozwój przedsiębiorstwa.