Your address will show here +12 34 56 78
Bez kategorii

Z tego artykułu dowiesz się:  

 • Czy działalność B+R może przynieść Ci oszczędności?  

 • Z jakich ulg możesz korzystać?  

 • Na czym polega ulga B+R i IP Box?  

 • Czy możesz skorzystać z dwóch ulg na raz?  

 

Działalność badawczo-rozwojowa to w krajach bardziej rozwiniętych już podstawa. Jej wynikiem jest gwarantowany wzrost konkurencyjności ma rynku, a przecież właśnie o nią walczy każdy przedsiębiorca. Na rodzimym podwórku 
 sytuacja zmienia się dość dynamicznie – przedsiębiorcy w samym 2018 roku na prowadzenie badań i prac rozwojowych przeznaczyli 17 mld PLN, czyli o prawie 30% więcej niż w roku ubiegłym.  W 2020 roku Polska ma przeznaczyć na B+R ponad 35 mld PLN, co stanowi 1,7 % PKB. Szacuje się, że ponad połowę tej kwoty dostarczy sektor przedsiębiorstw.  

 
Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R to przecież nie tylko dodatkowy nakład pracy i szansa na szybszy rozwój gospodarczy. Badania i rozwój to także świetna okazja na skorzystanie z ulg podatkowych. Możliwe jest korzystanie z dwóch ulg naraz. Ich połączenie przynosi przedsiębiorcom dużo korzyści. W grę wchodzą: Ulga B+R lub ulga IP BOX. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą odzyskać część zainwestowanych pieniędzy i wydać je ponownie.   

 

Ulga B+R  

 
Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z pracami rozwojowymi i badaniami naukowymi w firmie.  Z tej możliwości skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Wystarczy mały krok, jakim jest ulepszenie oferowanych produktów, by ulga podatkowa mogła mieć miejsce. Co najważniejsze – ulga wchodzi w życie nawet w sytuacji, gdy przeprowadzone prace rozwojowe nie przyniosą oczekiwanego skutku. Aby skorzystać z ulgi, nie jest wymagane tworzenie odrębnych działów badawczych‍, czy wyspecjalizowanych komórek w przedsiębiorstwach.  

 
Wśród kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu znajdują się:  
 
 

  •  Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R,  

  • Koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R,  

  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+R, 

  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R,  

  • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNIP wykorzystywanych w działalności B+R,  

  • Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa rejestracji wzoru przemysłowego. 

 

 
Ulga może być rozliczana do 5 lat wstecz od poniesienia kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że ulga B+R pozwala na złożenie korekt podatkowych w celu odzyskania zapłaconego już wcześniej podatku. W 2018 i 2019 można było rozliczyć nawet 100% kosztów kwalifikowanych.   

 

Działalność badawczo rozwojowa

 

Aby mieć pewność pozytywnego rozliczenia ulgi, ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie działalności B+R, dokumentowanie procesu B+R, ewidencjonowanie czasu pracy i kosztów. Ważne jest także wyodrębnienie kosztów działalności B+R – ułatwi to analizę.

Przykładowymi działaniami zaliczającymi się do działalności B+R mogą być:  

 

 • Zaprojektowanie nowej receptury leku/produkty spożywczego/produktu przemysłowego,  

 • Testowanie nowych materiałów i surowców w procesie produkcji,  

 • Wprowadzenie zmian w produkcji materiałów stalowych  

 • Tworzenie prototypów nowych produktów np. w małym AGD  

 • Ulepszenie istniejącego oprogramowania  


 

Dla firm korzystających z dotacji unijnych (więcej o nich na naszym blogu) ważny powinien być jeden fakt. Pomimo, że nie jest możliwe odliczenie przy uldze kosztów B+R objętych dofinansowaniem (tzn., jeśli kosztami kwalifikowanymi w projekcie był np. Koszt uzyskania patentu), przedsiębiorca może rozliczyć w uldze B+R wkład własnyStanowi on kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt procent dofinansowania i to w nim można szukać kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R.   


Ulga B+R w opinii publicznej jest oceniana przez przedsiębiorców pozytywnie i uważana za jedną z najbardziej dostępnych dla przedsiębiorców. Szczegóły ulgi można znaleźć w słowniczkach ustawowych odpowiednio w art. 5a pkt 38, 39 i 40 ustawy o PIT i w art. 4a pkt 26, 27 i 28 ustawy o CIT.  
 ulga
 
 

Ulga IP BOX   

IP BOX, w przeciwieństwie do Ulgi B+R, która działa od strony kosztowej, dotyka strony dochodowej. Przeznaczona jest tak zarówno dla podatników PIT i CIT. Głównym założeniem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa prowadzące i wdrażające w życie działania i wyniki B+R, preferencyjnej stawki 5%. Dotyczyć może ona jedynie dochodów uzyskanych 
 z komercjalizacji praw własności intelektualnej (np. patentu, wzoru, użytkowego, autorskiego prawa do programu), wytworzonej lub ulepszonej w ramach prac B+R.   

 

Scenariusz działań przy uldze IP BOX może wyglądać tak:  

 1. Firma opracowuje nową technologię np. obróbki drewna,  
 2. Przedsiębiorca zastrzega swój pomysł prawami własności intelektualnej,  
 3. Firma uzyskuje przychody z komercjalizacji technologii, np. sprzedaje produkt, w którym jest ona wykorzystywana lub udziela licencji na samą technologię   
 4. Przedsiębiorca korzysta z ulgi!  

 Kwalifikowane prawa muszą wynikać z prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (wytworzenia, rozwinięcia lub jej ulepszenia) i mogą obejmować sprzedaż produktu lub udzielenie licencji na jego użytkowanie.   

  

Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów w I połowie 2020 roku planowało przedstawić pakiet proinwestycyjny, który będzie przewidywał ulgi dla przedsiębiorców, realizujących kosztowne inwestycje. Ze względu na obecną sytuację wszystko może się przesunąć. Jednakże, plan Ministerstwa zakładał, m.in. wprowadzenie nowej ulgi dla firm na inwestycje związane z automatyzacją procesów.  

  

Dowiedz się więcej o ulgach dla przedsiębiorców 

Nadal nie jesteście przekonani do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w swojej firmie? Odezwijcie się do nas – przedstawimy Wam wszystkie korzyści i przekażemy godne uwagi informacje! 

Pomożemy wam skorzystać z ulg dla przedsiębiorców i zaleźć nowe rozwiązania na rozwój firmy – ZADZWOŃ 660 671 312.
 


0

Bez kategorii
Z artykułu dowiesz się: 
 • Ile dofinansowania możesz pozyskać? 

 • Na co możesz pozyskać środki z UE? 

 • Kiedy złożyć wniosek o dotacje unijną? Zmiany, zmiany, zmiany… Choć nie są łatwe, to w większości przypadków bardzo korzystne. Wymagają nakładu pracy, czasu i przede wszystkim chęci. Dobra motywacja i skłonność do podjęcia ryzyka nie zawsze wystarczą. W związku z tym gdy pojawia się impuls do zmiany, nie warto go ignorować. Czasem impulsem tym może być rozmowa, zdanie usłyszane w radiu czy materiał w telewizji. Zmiany przyciągają uwagę i są motorem napędowym firm czy pojedynczych jednostek. Często jedna zmiana prowokuje wystąpienie drugiej i trzeciej i kolejnej. Tylko skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Potrzebne środki, nierzadko przewyższają możliwości przedsiębiorców. Co zrobić w takiej sytuacji?  


Rozwój gospodarczy działalności w wielu przypadkach zależy od innowacyjności. Liczy się też umiejętność wdrożenia
 jej na rynek – rynek, który sam ulega zmianom i wymaga dostosowania się do klienta. Globalna cyfryzacja nie pozwala na pozostawanie przedsiębiorcom w tyle. Zauważają to także instytucje rozdysponowujące środki z funduszy unijnych takie jak PARP, oferując możliwość pozyskania dotacji na rozwój 

 

Badania na rynek 

Konkurs 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić innowację na rynekCelem konkursu jest także wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych np. przy produkcji. Dzięki “Badaniom na rynek” firmy mają szansę zwiększyć konkurencyjność i wyprzedzić swoich rywali. Brzmi banalnie, ale efekty jakie daje to dofinansowanie są dla przedsiębiorców nieocenione.  

 

“Już dwa razy skorzystaliśmy z dofinansowania Badania na rynekNasza pierwsza styczność z dotacją zakończyła się sukcesem – mogliśmy wdrożyć wyniki naszych prac B+R by stworzyć innowacyjny zbiornik na wodę deszczową. Dofinansowanie wyniosło prawie 3 mln PLN. Ostatnio nasz kolejny projekt – tym razem z obszaru artykułów ogrodowych – został zaakceptowany i pozyskaliśmy kolejne 3 mln PLN. – Piotr Marcińczakwłaściciel POH Ołer 

 

Innowacja, jaka zawarta jest w projekcie musi stanowić nowość co najmniej na poziomie krajowym. Może być to innowacja procesowa lub produktowa – ważne jednak, by oparta była na wynikach działań B+R przeprowadzonych lub zakupionych przez wnioskodawcę. Dofinansowanie można przeznaczyć także na prace rozwojowe czy usługi doradcze.  

 

“Wdrożenia nowych produktów nie są łatwe – wymagają planu i oczywiście wysokich nakładów pieniężnych. Możliwość uzyskania dotacji bardzo nas zmotywowała, bez niej nasz projekt na pewno nie byłby gotowy tak szybko. Teraz nasz dział B+R może opracowywać nowe produkty, a dofinansowanie sprawia, że możemy wdrożyć je szybciej.”  Mirosław RdzanekKierownik B+R 

 

Dla przedsiębiorców dostępne są 3 nabory: Badania na rynek – Dostępność Plus, Badania na rynek – miasta średnie i Badania na rynek – konkurs ogólny. Wszystkie nabory odbywać się będą w tym samym terminie. W sumie kwota przeznaczona do rozdysponowania przez PARP wynosi 750 mln PLN. 

 Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania? 

Konkurs ma na celu ułatwienie wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów lub zastosowanie nowych procesów technologicznych. Dokładniej oznacza to możliwość dofinansowania kosztów: 

 • wydatków inwestycyjnych, w tym:  

  • zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, 

  • zakup nieruchomości, 

  • roboty budowlane, 

  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal, 


 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne, 

 • eksperymentalnych prac rozwojowych, 

 • usług doradczych. Nowością w najbliższej edycji
 naboru będzie możliwość uzyskania środków na inwestycje związane z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. 


 

W praktyce – Badania na rynek – konkurs ogólny  

 

Termin składania wniosków: 25.03.2020 – 23.04.2020 

Wkład własny: minimum 20% 

Dla kogo: MŚP 

Wartość projektu: od 1 mln do 50 mln PLN 

Max. wartość dofinansowania: 

 1. na prace rozwojowe 450 tys. zł; 

 2. na usługi doradcze 500 tys. zł, 

Pula środków: 52 000 000,00 zł – województwo mazowieckie, 498 000 000,00 zł – pozostałe województwa 


badanie na rynek
 

O uzyskanie dotacji walczy wiele firm. We wniosku liczy się więc każdy szczegół. Warto powierzyć to zatem specjalistom. W Elpartners zajmujemy się kompleksową obsługą dotacji unijnych – przygotowujemy firmy i ich projekty do wymagań unijnych, piszemy wnioski i rozliczamy je do samego końca. Mamy doświadczenie w pisaniu wniosków w naborze 3.2.1 – wszystkie wnioski, które złożyliśmy osiągnęły sukces. Zapraszamy do kontaktu 660 671 312. 

0

Bez kategorii

Światowa wystawa EXPO 2020 odbywać się będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju. Ten wschodni rynek, choć rozwija się szybko, nadal jest dla przedsiębiorców nieco nieodkryty – tamtejsza kultura i zwyczaje handlowe różnią się od naszych. Myśląc o ekspansji zagranicznej rzadko kiedy, ktoś stawia ten kraj na pierwszym miejscuA ZEA to kraj wysoce perspektywiczny i mający szansę na rozwój.  


Polsk
a cieszy się nadwyżką eksportową z ZEA w proporcji 5:1. Współpraca z tym krajem to tak naprawdę współpraca z całą Zatoką Perską – duża cześć eksportowanych towarów jest re-eksportowana i trafia do sąsiednich państw. Analizy przygotowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wskazują, że Bliski Wschód to dobry rynek zbytu dla polskich producentów. Atrakcyjnymi produktami są tam polskie meble, kosmetykiżywność i sprzęt medycznyEksport do tego kraju, tak jak i do USA, Chin czy Kanady z roku na rok rośnie, nawet o kilkadziesiąt procent! Obecnie kraje europejskie nie mogą się już pochwalić aż tak zadowalającymi wynikami.  


EXPO 2020
 

Niestety, polscy przedsiębiorcy nie czują się jeszcze wystarczająco przygotowani na odkrycie Bliskiego Wschodu. Nowy konkurs o dofinansowanie Go To Brand, związany z wystawą EXPO 2020 ma na celu temu zaradzić. Polscy przedsiębiorcy będą mogli sfinansować koszty usług doradczych z zakresu wejścia na rynki Zatoki Perskiej. Pozyskają także środki na działania promocyjne dostosowane do tamtejszych zwyczajów i uwarunkowań. Działania te będą mogli realizować na terenie krajów tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i ZEA do września 2021. Konkurs ma na celu sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych i konferencjach. Co oznacza to dokładniej? 


Przedsiębiorcy dzięki dofinansowaniu 
będą mogli pokryć koszty:

  • podróży służbowych, 

  • zabudowy stoiska wystawienniczego, 

  • transportu i ubezpieczeń, 

  • udziału w targach jako zwiedzający, 

  • reklamy w mediach targowych, 

  • usług doradczych, 

  • niezbędnych tłumaczeń, 

  • organizacji spotkań biznesowych.

 


Samodzielna organizacja wszystkich działań dla przedsiębiorców może stanowić wyzwanie. Warto skorzystać więc z usług specjalistów, którzy pomogą w tworzeniu dobrych relacji międzynarodowych i ułatwią wymianę handlową.

Firma MK Business Link wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej, szczególnie na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Jako wyłączny przedstawiciel imprez targowych w Dubaju (m.in. Gitex Global, Hotel Show Dubaj, WETEX) pomaga dobrać i odpowiednio zorganizować przestrzeń wystawienniczą. Oferuje również wsparcie w zakresie kompleksowej organizacji misji wyjazdowych do ZEA, dedykowanych spotkań z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz pozyskiwaniu partnerów z krajów bliskowschodnich. Specjalizuję się również w budowaniu strategii ekspansji na rynek ZEA dla polskich przedsiębiorców.

 
Expo 2020

 


Dofinansowanie Go To Brand EXPO 2020 – w skrócie


Dla projektów zlokalizowanych 
w województwach innych niż mazowieckie przeznaczone jest 35 mln PLN, dla tych z mazowieckiego – 15 mln PLN 


Od przedsiębiorców wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu
. Maksymalna do pozyskania kwota wynosi 425 670 PLN.  


Wnioski składać będzie można w 
dniach 03.03.2020 – 31.03.2020 

!AKTUALIZACJA! Wnioski składać można do 14.05.2020


Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z 90% zaliczki już na początku trwania projektu. Dzięki temu firmy mogą uniknąć jednorazowego wykładania dużej sumy pieniędzy – nie dla wszystkich jest to bowiem możliweDodatkowo wydatki w projekcie są rozliczane w uproszczony sposób – niepotrzebne jest już zbieranie dokumentów księgowych. Liczy się efekt, jaki dzięki dofinansowaniu osiągnie przedsiębiorca. Weryfikacja wydatków dokonywana jest na podstawie osiągniętych wskaźników czy postępów w realizacji projektu, a nie zebranych faktur.   


Elpartners
 ma już za sobą kilka zakończonych sukcesem projektów Go To Brand. Wśród naszych klientów to chyba najpopularniejszy z konkursówDzięki niemu byli oni już, m.in. w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Malcie czy we Włoszech. Konkurencja w tej edycji zapowiada się na dość dużą. Zachęcamy więc do skorzystania z usług specjalistów. Eksperci Elpartners napiszą i rozliczą wniosek o dofinansowanie.  Pomogą także w przygotowaniu się do projektu. Współpraca ze specjalistami od rynku ZEA – firmą MK Business Link pozwala nam na kompleksową obsługę przedsiębiorców i osiągnięcie sukcesu.

EXPO 2020 w Dubaju to szansa, która już się nie powtórzy!
 Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 660 671 312. 

0

Bez kategorii

Konkursy krajowe, oferujące dofinansowanie z funduszy unijnych i dostępne dla wszystkich już były – możecie przeczytać o nich tutaj.  Teraz pora przyjrzeć się konkursom regionalnym, przygotowanym dla poszczególnych województw.  Mamy tu zarówno projekty obejmujące  badania i rozwój,  wprowadzanie innowacji, internacjonalizację czy efektywność energetyczną MŚP. Każdy z nich to inne zasady, alokacje i kwoty dofinansowania.  Łączy jej jednak jedno – pozwalają firmom rozwijać się i stawać coraz bardziej konkurencyjnymi.


dofinansowanie 2020
dofinansowanie 2020DOLNOŚLĄSKIE
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej I procesowej MŚP  

 • Kiedy?  Październik 2020  

 • Na co? Konkurs ma na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług lub doskonalenie zasadniczych zmian 
  procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Fundusze te dostępne są dla firm, które wcześniej realizowały projekty B+R. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 45% dofinansowania 


ŁÓDZKIE
 

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Konkurs obejmuje typ projektu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące 
  wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowejwykorzystywanej do prowadzenia działalności 
  innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

 • Dofinansowanie:15 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 55dofinansowania 


 

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, lipiec 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje przeprowadzanie prac rozwojowychbadań przemysłowych. Finansowane  koszty inwestycji w infrastrukturę B+R, koszty 
  wartości niematerialnych i prawnych. 

 • Dofinansowanie: 17 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 2.1.2 Profesjonalizacja 
usług biznesowych 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, wrzesień 2020  

 • Na co?  Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB. 
  Elementem projektu może być  także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej.  

 • Dofinansowanie: 14 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 55% dofinansowania 2.2.1 
Modele biznesowe MŚP  

 • Kiedy? Wrzesień 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne 
  rynki zbytu. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85dofinansowania OPOLSKIE
 

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

 • Kiedy? Wrzesień 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać na opracowaniu nowych (a także aktualizacji istniejącychmodeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych. Mogą obejmować wsparcie współpracy gospodarczej, także promocję 
  przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targachpokazach technologii. 

 • Dofinansowanie: 11,5 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 


 

3.4 Efektywność energetyczna w MŚP 

 • Kiedy? Czerwiec 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać, m.in. na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektrycznaciepłochłódwodatechnologii produkcji i użytkowania 
  energiitechnologii odzysku energii wraz systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwawprowadzanie systemów
  zarządzania energią, Głębokiemodernizacji energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

 • Dofinansowanie: 5,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 


MAŁOPOLSKIE
 

1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań
  przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowychwłącznie
   z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  

 • Dofinansowanie: 79 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80dofinansowania  

 


1.2.3 Bony na innowacje 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych i usług
  proinnowacyjnych tj. usług w zakresie wzornictwabadań przemysłowychprac rozwojowychstudium wykonalności czy ochrony własności intelektualnej. 

 • Dofinansowanie: 4,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 85% dofinansowania 

 


3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

 • Kiedy? Październik 2020  

 • Na co? Projekty mogą polegać na opracowaniu i/lub wdrażaniu strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania  ŚLĄSKIE
 

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 • Kiedy? Luty 2020 

 • Na co ? Projekty mogą polegać na tworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego  działalności innowacyjnej. 
  Mog
  ą obejmować także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

 • Dofinansowanie: 20 mln PLN przeznaczone na dotację dla  projektówdo 85dofinansowania  3.2. Innowacje w MŚP 

 • Na co?Styczeń 2020 

 • Kiedy? Projekty mogą polegać na wdrożeniu i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. 

 • Dofinansowanie: 80 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 45% dofinansowania 

 


3.5.3 Internacjonalizacja MŚP 

 • Kiedy? Kwiecień 2020 

 • Na co? Środki z funduszy unijnych w tym konkursie przeznaczone są na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej
   się zarówno w kraju  jak i za  granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania 

 


POMORSKIE
 

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Wsparcie prac badawczo – rozwojowych w tym przygotowywania prototypówtworzenia linii demonstracyjnychpilotażowych
  walidacja produktów/procesów/usług. Finansowany jest także zakup aparatury badawczejbudowa laboratoriów. 

 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80% dofinansowania 

 


ZACHODNIOPOMORSKIE
 

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 – listopad 2020 

 • Na co? W ramach tego działania dostępne sa dwa typy projektów: 1: Małe projekty B+R, 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
  ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 70% dofinansowania 

 


1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach  

 • Kiedy? Czerwiec 2020 – lipiec 2020 

 • Na co? ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
  przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje zakup nieruchomościśrodków trwałychrobót i materiałów budowlanych. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 
Po więcej informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy na nasza stronę lub fanpage.

0

Bez kategorii

Przed przedsiębiorcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe stoi wiele problemów – między innymi, w jaki sposób wdrożyć w życie procesy powstałe na bazie tych właśnie badań. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i z pewnością nie wszystkie przedsiębiorstwa stać na taką inwestycję. Z pomocą przychodzi konkurs Badania Na Rynek, dzięki któremu można zdobyć potrzebne środki i wdrożyć w życie procesy będące rezultatem przeprowadzonych badań.

0