Skip links

Kim jesteśmy

Elpartners zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie finansowania firm, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych. Wspieramy przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych, eksportowych, a przede wszystkim badawczo-rozwojowych. Pozyskujemy dofinansowania dla firm w całej Polsce.

300
napisanych wniosków
100
partnerów
6
lat doświadczenia

Usługi

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Rozwój działalności B+R

Rozwój działalności B+R

Zewnętrzny doradca finansowy

Zewnętrzny doradca finansowy

Nasz blog

Znajdziesz tu najnowsze informacje odnośnie konkursów o dotacje unijne oraz ciekawostki na temat pozyskania funduszy europejskich.

BLOG

Nasze portfolio

Nasz zespół

dr Piotr
Wanicki

dr Piotr Wanicki

Prezes Zarządu

Bartosz
Trawiński

Bartosz Trawiński

Ekspert ds. dotacji, innowacji i B+R

Mira
Michalska-Rak

Mira Michalska-Rak

Ekspert ds. dotacji, innowacji i B+R

Katarzyna
Oliwa

Katarzyna Oliwa

Ekspert ds. dotacji

Martyna
Malinowska

Martyna Malinowska

Specjalista ds. Marketingu

Aktualne konkursy

Dolnośląski Bon na innowacje 

Data naboru: II połowa 2022 r. 
Maks. kwota dofinansowania: 200.000 PLN
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Dofinansowanie w formie grantu/bonu na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii oraz audyt technologiczny (do 5% grantu). Projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. 

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!

XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020

Data naboru: 07.09-28.09.2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 300 000 zł. 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Opis:
Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw). 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

NUTRITECH

Data naboru: 06.07-30.09.2022 r.

Maks. wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Dla kogo: przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum

Opis:
Program NUTRITECH ma na celu zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Robogrant – proponowane warunki interwencji

Data naboru: II połowa 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 850 000 PLN
Dla kogo: firmy z branży meblarskiej

Opis:
Konkurs przeznaczony dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej, które wymagają robotyzacji. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Kredyt na innowacje technologiczne w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: IV kwartał 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Głównym założeniem konkursu będzie wdrożenie innowacji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. W ramach konkursu można sfinansować zakup: środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw użytkowania wieczystego gruntu czy nieruchomości. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Kredyt ekologiczny w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: I kwartał 2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono 
Dla kogo: mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Opis:
O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę, celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu będzie można sfinansować modernizację posiadanej infrastruktury oraz zakup instalacji OZE czy modernizację istniejącej instalacji OZE.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Wsparcie modułowe w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: IV kwartał 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono 
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Opis: w nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych.

Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają:
1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne);
2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Ulgi badawczo-rozwojowe 

Data naboru: Możliwość ubiegania się o ulgę przez cały rok 

Opis:
Kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców często trudna część prowadzenia działalności. W Elpartners wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R. Dzięki nim firmy mogą zwiększyć podstawę do opodatkowania i zmniejszyć stopę podatkową, co pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w płaceniu podatków. Z ulg skorzystać mogą wszystkie firmy, które prowadzą działania przyczyniające się do rozwoju produktów/usług i wprowadzania ulepszeń w skali przedsiębiorstwa. W ramach naszej usługi pomagamy firmom w:
– mapowaniu działań B+R,
– identyfikowaniu kosztów i dochodów,
– uzyskiwaniu interpretacji podatkowych i opinii o kwalifikowalności,
– wprowadzaniu zmian i ulepszań w firmie i ewidencji rachunkowej,
– kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z korzystaniem z ulg B+R i ułatwiamy firmom osiągnięcie korzyści podatkowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kontakt

Chcesz z nami porozmawiać ?

Zostaw kontakt do siebie.

  Adres biura:

  Elpartners Sp. z o.o.
  Al. Kasztanowa 5 pok. 004
  53-125 Wrocław

  tel.: +48 573 454 379
  e-mail: info@elpartners.pl

  Pozyskiwanie funduszy unijnych

  Zespół ekspertów Elpartners od lat z powodzeniem współtworzy sukces rozmaitych przedsiębiorstw, skutecznie wspierając je w procesie pozyskiwania finansowania niezbędnego do ich dynamicznego rozwoju. Jedną z naszych flagowych specjalności stanowią fundusze unijne, dzięki którym umożliwiamy naszym Partnerom efektywne skalowanie prowadzonych przez nich biznesów. W ramach funduszy europejskich możliwie jest bowiem zwiększenie innowacyjności firmy, rozszerzenie jej działalności na nowe rynki czy podjęcie szeregu innych kroków mających na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jako doświadczeni specjaliści z zakresu dotacji unijnych wspieramy firmy w projektach inwestycyjnych, eksportowych i badawczo-rozwojowych na terenie całego kraju, a także pomagamy poszczególnym przedsiębiorstwom w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R, czyli Ulgi IP BOX oraz Ulgi B+R. Zespół ekspertów Elpartners prowadzi ponadto kompleksowe szkolenia z zakresu rozliczania projektów, wspierając firmy w pomyślnym przejściu kontroli projektu.

  Dlaczego warto starać się o dotacje unijne?

  Dotacje unijne to pomoc finansowa, której Unia Europejska udziela poszczególnym firmom działającym na terenie państw członkowskich, a środki na ten cel są wydzielone z jej budżetu w ramach specjalnie powołanych Funduszy Europejskich. Cechą charakterystyczną dotacji unijnych jest ich nieodpłatność i bezzwrotność – tego rodzaju wsparcie finansowe jest przyznawane podmiotom gospodarczym przez państwo po spełnieniu określonych warunków. Naczelną ideę udzielania dotacji z funduszu unijnego stanowi realizacja polityki spójności, czyli niwelowanie różnic między gospodarkami państw członkowskich w celu ich zrównoważonego rozwoju. 

  Dla rodzimych przedsiębiorców dotacje okazują się więc szansą na dynamiczny rozwój prowadzonych przez nich biznesów i skuteczne osiąganie zamierzonych celów. Fundusze unijne pozwalają wykorzystać potencjał firmy, zwiększyć poziom jej innowacyjności czy z sukcesem wprowadzić nowoczesne rozwiązania, a także nowe produkty, usługi lub procesy. Tego rodzaju wsparcie finansowe to ponadto sposób na efektywną ekspansję firmy na rynki zagraniczne. To duża szansa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ukierunkowany pomysł na rozwój firmy, ale brakuje im środków niezbędnych do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. 

  Z tego powodu w Elpartners kładziemy szczególny nacisk na wsparcie naszych Partnerów w realizacji ich projektów badawczo-rozwojowych. W trakcie naszej działalności zdobyliśmy cenne doświadczenie i staliśmy się prawdziwym ekspertem w tym obszarze, oferując profesjonalną i kompleksową obsługę całego procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji w ramach projektów B+R. 

  Kto może otrzymać dotacje unijne?

  Kwestia tego, kto może otrzymać dotację unijną, jest ściśle sprecyzowana w regulaminach poszczególnych konkursów. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o dotację są w zależności od programu operacyjnego czy konkursu: firmy należące do tzw. MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), duże firmy (choć te w bardzo ograniczonym zakresie), jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne inne niż administracja, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, partnerstwa, organizacje społeczne, związki wyznaniowe czy przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. W ramach nowych programów budżetu 2021-2027 ma zostać udostępniona większa liczba konkursów dla dużych przedsiębiorstw, które będą spełniały kryteria firm rozwijających się tzw. MidCap i Small MidCap.

  Największymi beneficjentami funduszy z Unii Europejskiej pozostają przedsiębiorcy i samorządy. Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie musi jednak spełnić szereg warunków wstępnych ustalonych przez podmiot dysponujący środkami na ten cel. Każdorazowo wszelkie warunki określone są podczas ogłoszenia konkursu o dotacje, a szczegółowo rozpisane w regulaminie naboru. 

  Gdzie złożyć wniosek o dotacje unijne?

  Aby móc ubiegać się o dotację unijną, należy wziąć udział w naborze wniosków pod konkretny typ projektu, który jest ogłaszany na podstawie ustalonego harmonogramu konkursów na dany rok kalendarzowy. Dotacje z programów unijnych przyznawane są bowiem najczęściej na zasadach konkursów: krajowych dla firm działających na terenie całej Polski oraz konkursów, które odbywają się w ramach regionalnych programów operacyjnych i są adresowane do firm zlokalizowanych w danym województwie. Każdy z nich ma własny harmonogram naboru wniosków. Wówczas ogłaszany jest konkretny, zwykle dość krótki termin, w którym zainteresowane firmy mogą składać swoje aplikacje. Właśnie z tego powodu warto na bieżąco śledzić pojawiające się konkursy – w Elpartners prowadzimy dla naszych Partnerów profesjonalne konsultacje dotyczące aktualnych, a także planowanych programów dotacyjnych. Aktywnie poszukujemy najlepszych możliwości dla skutecznego rozwoju współpracujących z nami firm, a dzięki stałemu monitorowaniu sytuacji możemy proponować naszym Partnerom najbardziej opłacalne z punktu widzenia ich biznesu rozwiązania. 

  Sam wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej powinien zawierać najważniejsze informacje o projekcie i stanowić dowód na to, że wnioskowana inicjatywa spełnia wszystkie wymogi regulaminu, wpisując się w cele projektu unijnego. Wnioski najczęściej należy składać w wersji papierowej lub za pomocą określonego systemu teleinformatycznego w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o danym konkursie.

  Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z dotacji

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej zapewnia kapitał pozwalający na efektywne i zrównoważone rozszerzanie działalności firm i wzmacnianie ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Warunkiem uzyskania danej dotacji unijnej jest jednak uprzednie spełnienie szeregu wymogów. W pomyślnym i bezproblemowym przejściu tej procedury mogą wesprzeć Państwa doświadczeni eksperci Elpartners, którzy profesjonalnie zajmą się wszelkimi formalnościami związanymi z pozyskaniem, jak i późniejszym rozliczaniem dotacji. Z pomocą naszych wysoce wykwalifikowanych specjalistów tego rodzaju wsparcie finansowe jawi się jako atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich firm, które chcą skutecznie skalować swój biznes.

  Jakie firmy mogą starać się o środki unijne?

  Możliwość korzystania z Funduszy Europejskich mają wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość czy sektor, w którym działają. O dotację unijną mogą ubiegać się ponadto start-up’y. Jako Elpartners posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu dla naszych Klientów finansowania ze środków unijnych. Wspieramy również młode firmy, które chcą rozszerzać swoje usługi. Zapewniamy naszym Partnerom pełne wsparcie na każdym etapie tej procedury łącznie z rzetelnym rozliczaniem projektów unijnych, na które kładziemy szczególny nacisk. Wiemy bowiem, że profesjonalnie prowadzona sprawozdawczość to kluczowy element niezbędny do osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. Dla start-up’ów, które poszukują alternatywnych form finansowania, stworzyliśmy ponadto innowacyjną platformę startup.place, mającą na celu łączenie pomysłodawców z inwestorami.

  W jaki sposób Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa?

  Zastanawiając się, kto może otrzymać dotacje unijne, nie bez powodu wiele osób myśli w pierwszej chwili przede wszystkim o przedsiębiorcach. Okazuje się bowiem, że największe możliwości w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych mają firmy reprezentujące sektor mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty unijne są dla nich szansą na pozyskanie bezzwrotnych dotacji lub potrzebnych kredytów i pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach. 

  Dowiedz się więcej – Dotacje Unijne 2022

  Środki finansowe z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 mają zostać przeznaczone m.in. na badania, innowacje, cyfryzację, przedsiębiorczość, klimat i ochronę środowiska. Nabory na dotacje unijne mogą mieć charakter ciągły i wówczas można składać wnioski w wybranym momencie aż do czasu, gdy alokacja dla danego działania nie ulegnie wyczerpaniu. Częściej jednak na składanie wniosku w ramach danego naboru przewidziany jest krótki okres, np. tydzień. Konkursy na dotacje są publikowane jednak ze stosownym wyprzedzeniem, a w ich ramach wybierane są projekty, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Kto może otrzymać dotacje unijne? Jak uzyskać fundusze unijne i gdzie złożyć wniosek? Na wszystkie pytania dotyczące możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej odpowiedzą Państwu wysoce wykwalifikowani eksperci z zespołu Elpartners. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze dotacji i pomyślnie zrealizowaliśmy już wiele projektów unijnych. Teraz jesteśmy gotowi pomóc również w rozwoju Państwa biznesu!

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to kluczowy program finansowany w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. To dofinansowanie z Unii Europejskiej to kontynuacja dwóch poprzednich inicjatyw: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym zadaniem tego programu jest wsparcie firm w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz wszelkich działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na globalnym rynku. Program skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, instytucji z sektora nauki oraz ośrodków innowacji czy instytucji finansowych. Planowany budżet na realizację tego przedsięwzięcia wynosi ok. 7,9 mld euro.

  Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

  Dotacje unijne to szerokie zagadnienie, które realizowane jest na wiele sposobów. Możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej zależą w dużej mierze od indywidualnych uwarunkowań każdego przedsiębiorstwa, a także celu, jaki chcą osiągnąć dzięki funduszom unijnym. Jako Elpartners gwarantujemy kompleksową obsługę pozyskiwania dotacji unijnych – analizujemy pomysły i potrzeby naszych Partnerów, wspólnie wybieramy najbardziej trafne konkursy unijne i opracowujemy szczegółowy plan działania. Co istotne, nasza pomoc nie kończy się w momencie pozyskania dofinansowania. Wiemy bowiem, że pozyskanie środków to dopiero połowa sukcesu. Przeprowadzimy więc Państwa projekt do samego końca, umiejętnie nim zarządzając i pomagając w jego bezproblemowym rozliczeniu.