Skip links

122 mln dla firm z dolnego śląska na projekty badawczo-rozwojowe i infrastrukturę badawczą

Już od 29 maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowania na projekty, których celem jest opracowanie nowych lub udoskonalonych produktów i technologii, a także stworzenie lub rozbudowa działów badawczych (laboratoriów badawczych). Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 27 lipca.

Po dotacje unijne mogą aplikować przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Dolnego Śląska, a ich projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wśród których znajdują się:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna
  • Mobilność przestrzenna
  • Żywność wysokiej jakości
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne

W ramach konkursu możesz pozyskać dotacje na:

  • Projekt badawczo-rozwojowy, którego celem będzie opracowanie nowych lub ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Dotacja może zostać przeznaczona na wydatki związane z pełnym procesem tworzenia innowacji – od pomysłu do etapu pierwszej produkcji.
  • Stworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego (laboratorium badawczego). Dotacja może zostać przeznaczona na niezbędne prace budowlane oraz wyposażenie w aparaturę badawczą działu badawczego.

Ile środków unijnych możesz pozyskać?

Poziom dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych to maksymalnie 80%, natomiast dla inwestycji w infrastrukturę B+R to aż 45%. Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy poprzez opracowanie nowych produktów bądź rozbudowę zaplecza badawczego to ten konkurs przeznaczony jest dla Ciebie! Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w usystematyzowaniu Twojego projektu, nawiążemy współpracę z jednostkami naukowymi, zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Będziemy z Tobą podczas całego procesu pozyskiwania dofinansowania oraz rozliczania projektu, aż do momentu wypłaty wszystkich środków na Twoje konto. Naszym celem jest rozwój Twojego przedsiębiorstwa, a dotacja to wsparcie, które przyspieszy ten proces.